Archiv

05.05.2010

Bulletin SAS - květen 2010

v příloze najdete to, co t.č. míří do Vašich poštovních schránek, ale také něco navíc. 1) Bulletin tentokrát zaměřený hlavně na regulace od zdravotních pojišťoven a na obranu proti těmto regulacím. Heslo 2) Co se do bulletinu nevešlo aneb pomozme si všichni vzájemně. Heslo VÍCE >
03.05.2010

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. ke společnému komuniké

Asociace českých a moravských nemocnic a České lékařské komory vydanému těmito organizacemi 27.4.2010. ... VÍCE >
27.04.2010

Informace nejen pro ambulantní psychiatry týkající se Moditenu depot 25 mg/ml

Dáváme Vám tímto na vědomí informaci společnosti Biotika Bohemia: Přípravek MODITEN DEPOT je na skladě u firmy Biotika Bohemia s.r.o., protože se v tomto případě na přechodnou dobu jedná o mimořádný dovoz, bude expedován přes lékárnu na základě receptů nebo žádanek se jmény pacientů. Případnou objednávku s receptem nebo žádankou je třeba faxovat na číslo: 323 622 622 nebo mailovat na adresu: tomas.materna@biotika.cz VÍCE >
19.04.2010

Zápis z jednání Rady SAS

včetně stanoviska k novým návrhů České asociace sester na zavedení tzv. edukačncíh kódů prováděných nelékaři do Seznamu výkonů. ... VÍCE >
31.03.2010

Pravidla úhrad naší práce v roce 2010 (stav k 31.3.2010)

Dne 30.12.2009 vyšla vyhláška MZ 471/2009 Sb., která řeší pravidla úhrad naší práce v roce 2010. K dispozici jsou již i návrhy cenových dodatků od jednotlivých zdravotních pojišťoven. Dnešní verze má již informace k návrhům dodatků od poj. 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213 a 217. Hledejte je na konci článku (v jeho oddíle "C"). 1) Příloha č. 1 - Základní rysy úhradové vyhlášky pro rok 2010 ... 2) Příloha č. 2 - Co dělat... Heslo VÍCE >
22.03.2010

Tiskové prohlášení Rady SAS snažící se zvýšit informovanost pacientů o erudicii lékařů.

Rada SAS nabízí maximálně jednoduché řešení, pomocí něhož dají lékaři svým pacientům jasně na vědomí informaci o míře své erudice v oboru, kterému se věnují. Rada SAS i tímto návrhem reaguje na tendenci centralizovat zdravotní péči ČR, na zvyšující se počet zdravotnických řetězců. Rada SAS je toho názoru, že pacienti mají právo vědět, zda lékař, v jehož jsou péči, je ke své činnosti plně vzdělán, resp. kde (v jaké hlavně časové vzdálenosti - to je totiž údaj, který česká legislativa nijak neřeší) se nachází jeho odborný dozor. Rada SAS. ... VÍCE >
15.03.2010

Zápis z jednání Rady SAS 11.3.2010 s přílohami.

Přílohy: 1) Vyjádření ZP Metal-Aliance k cenovým dodatkům komplementu, 2) Prohlášení Rady SAS k ustavujícímu shromáždění Mladí lékaři, o.s., 3) Prohlášení Rady SAS k článku v MF Dnes z 11.3.2010 "Třetina lékařské péče je zbytečná". ... VÍCE >
22.02.2010

Bulletin - únor 2010

Zde máte k dispozici další vydání Informačního bulletinu SAS, který t.č. již také míří klasickou poštou do Vašich schránek Heslo VÍCE >
15.02.2010

Upozornění pro lékaře komplementu

tj. oborů 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 na úskalí úhradové vyhlášky pro rok 2010 (471/09 Sb.) v souvislosti s možným přesunem většího počtu pojištěnců mezi pojišťovnami Heslo VÍCE >
15.02.2010

Diskuse ke kompetenci ambulantních specialistů v systému nejen mimonemocniční zdravotní péče.

Zahajujeme tímto diskusi uvnitř SAS ČR o systémovém řešení kompetencí ambulantních specialistů. Žádáme všechny ambulantní specialisty, členy SAS, aby na adresu sasp@sasp.cz nebo U Elektry 82, 190 00 Praha 9 napsali své připomínky k materiálu v příloze. Podle Vašich názorů, návrhů na úpravu, doplnění a pod. plánujeme text připravit pro širší diskusi s ostatními skupinami lékařů v ČR. Rada SAS. Heslo VÍCE >
27.01.2010

Informace k fakturaci za leden 2010 ZPMV (pojišťovně 211)

Dle informací z jednání z 27.1.2010 víme, že ZPMV zatím nemá pro nás připravené cenové dodatky pro rok 2010. Odhadují, že jejich distribuce bude provedena cca v polovině února. Zdržení je zaviněné tím, že její správní rada v minulém týdnu bohužel neodsouhlasila některá pro zdravotnická zařízení prospěšná zlepšení textu, která jsme zkoušeli vyjednat. Protože většina z nás měla v roce 2009 formu zálohové platby, počítá ZPMV, že toto zachová. Předběžná platba v roce 2010 za každý měsíc bude činit 1/12 ze 100% celkové definitivní úhrady roku 2008. Pro fakturaci za měsíc leden 2010 tedy vedení ZPMV souhlasí s tím, že ještě před obdžením dodatku vyfakturujeme tuto částku, kterou každý z nás má v konečném vyúčtování 1., resp. 2. pol. 2008. Pokud do faktury uvedete číslo nepřesně, nevadí, ZPMV proplatí tuto fakturu v řádném termínu její splatnosti ve výši právě té 1/12. Platba od ZPMV se Vám nezpozdí o čas, který byste čekali na dodatek. Doporučujeme tedy tento výpočet provést a fakturu odeslat již s koncem ledna VÍCE >
27.01.2010

Informace týkající se návrhů cenových dodatků pro rok 2010 od OZP (poj. 207).

V těchto dnech OZP rozesílá návrhy úhradových dodatků i ambulantním specialistům. Na tomto místě upozorňujeme, že tyto dodatky mají 4 různé podoby. Prakticky vždy jde o návrh "jiné dohody", než je obsah úhradové vyhlášky vydané MZ. V krátké době v příslušném článku napíšeme, jak přesně je třeba při čtení těchto návrhů postupovat, co je třeba sledovat předtím, než dodatek podepíšete nebo než požádáte OZP o nový, plně odpovídající vyhlášce MZ. Pro všechny formy návrhů OZP je ale společné, že k nim byl bez předchozí dohody s kýmkoli a bez jasné specifikace obsahu "přilepen" odstavec umožňující namátkovou, předem neohlášenou kontrolu kvality. Na základě našeho jednání s vedením OZP tato souhlasila, že je možné příslušné dva řádky škrtnout bez toho, že by zbytek smlouvy ztratil platnost. Více v příloze... ... VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.