Tiskové prohlášení Rady SAS snažící se zvýšit informovanost pacientů o erudicii lékařů.

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

Tiskové prohlášení

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s.

(dále také jen SAS)

ze dne 22. 3. 2010

 

 

 

 

Pacienti,

víte, jak poznáte, že jste ošetřováni plně

erudovaným lékařem?

 

Rada SAS registruje nejen v souvislosti s diskusemi o atestačních vyhláškách, ale i z podnětů od pacientů lékařů, členů SAS, že občané ČR často postrádají informaci, zda jsou v ambulancích či nemocnicích ošetřováni plně erudovanými lékaři. Nevědí, zda oddělení, na kterém jsou nebo byli hospitalizováni má pro vykonávané činnosti odpovídající personální vybavení.

 

Rada SAS upozorňuje, že v ČR vzhledem k tomu, že v roce 2004 došlo ke změnám pravidel postgraduálního vzdělávání, poznají pacienti to, že se jim věnuje plně erudovaný lékař dvojím způsobem:

 

  1. Lékař má atestaci v příslušném oboru.
  2. Lékař je držitelem licence České lékařské komory k  příslušnému oboru.

 

Rada SAS tedy doporučuje:

a)     lékařům na stěnách ambulancí vyvěsit kopie svých atestačních diplomů nebo licencí ČLK.

b)     pacientům na stěnách ambulancí tyto kopie diplomů a licencí ČLK hledat.

c)     zdravotnickým zařízením (ambulantním i nemocničním) zabývajícím se také postgraduálním vzděláváním vhodným otevřeným způsobem informovat své pacienty o aktuálním počtu přítomných školenců a způsobu jejich zapojení do odborné práce.

 

Rada SAS doporučuje pacientům nechat se ošetřit jen tam, kde se jim věnuje jen plně vzdělaný zdravotnický personál v potřebném počtu, nebo v zařízeních, kde všechna odborná práce probíhá pod přímým dozorem plně erudovaného odborníka (tento odborník buď výkony sám provádí, nebo je bezprostředně přítomen např. ve funkci asistenta k výkonu).

 

Za Radu SAS

MUDr. Zorjan Jojko, předseda