Diskuse ke kompetenci ambulantních specialistů v systému nejen mimonemocniční zdravotní péče.

Zahajujeme tímto diskusi uvnitř SAS ČR o systémovém řešení kompetencí ambulantních specialistů. Žádáme všechny ambulantní specialisty, členy SAS, aby na adresu sasp@sasp.cz nebo U Elektry 82, 190 00 Praha 9 napsali své připomínky k materiálu v příloze. Podle Vašich názorů, návrhů na úpravu, doplnění a pod. plánujeme text připravit pro širší diskusi s ostatními skupinami lékařů v ČR. Rada SAS. Heslo