Informace týkající se návrhů cenových dodatků pro rok 2010 od OZP (poj. 207).

Upřesňující informace OZP k odstavci 7 části II. Cenového ujednání OZP A - LIM 2010, A- VYHL 2010 a A-LIM-ZUM 2010, resp. k odstavci 2 části II. Cenového ujednání OZP A -VÚ 2010, resp. k odstavci 6 části II. Cenového ujednání OZP A-N 2010

 

 

Na základě požadavku pověřeného zástupce segmentu ambulantní specializované péče OZP prohlašuje, že nebude vázat svůj cenový návrh na souhlas s ustanovením výše uvedených odstavců části II. upravující právo kontroly kvality.

 

Uvedené ustanovení je směřováno pouze k dohodě o možnosti kontroly především dodržování ordinační doby, případně funkčnosti objednávkového systému ve vazbě na některou z případných bonifikačních podmínek. Tuto kontrolu je však OZP schopna realizovat i bez nutnosti vstupu do ordinace.

 

Ve všech případech, kdy se některý z našich smluvních lékařů obává takto formulovaný závazek podepsat, postačí příslušné ustanovení vodorovně přeškrtnout. Plnění ostatních ustanovení tím nebude dotčeno.

 

V žádném případě OZP zařazením tohoto ustanovení do Cenových ujednání neusiluje o skryté rozšiřování podmínek revize upravených příslušnou Smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče.

 

OZP rovněž prohlašuje, že v žádném případě při namátkových kontrolách nebude narušovat chod ordinace nebo dokonce probíhající léčebný nebo diagnostický úkon.

 

 

Za OZP: MUDr. Ludmila Plšková,zdravotní ředitelka, v.r.