Archiv

15.01.2010

Stanovisko Rady SAS s programu MAX resp. AkordMax.

Rada SAS nedoporučuje ambulantním specialistům se do tohoto systému zapojovat. Zdůvodnění čtěte v příloze. ... VÍCE >
10.01.2010

Regulační srážky ZPMV

Řada ambulantních specialistů dostala v prosinci 2009 (na jižní Moravě v lednu 2010) avízo pojišťovny 211 o vypočtených regulačních srážkách za předpis léků + PZT, za ZÚM + ZÚLP, někteří za vyžádanou péči komplementu. V příloze máte rady a doporučení, jak postupovat... Heslo VÍCE >
18.12.2009

Stanovisko Rady SAS k návrhu vyhlášky MZ o zdravotní působilosti k výkonu povolání lékaře

Rada SAS projednala návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti. Dovolujeme si Vám tímto dát na vědomí, že jednohlasný závěr jednání Rady SAS je ten, že záměr vytvořit takovouto vyhlášku čistě a jen pro lékaře či jiné zdravotnické pracovníky, považujeme za potencionální diskriminaci jedné skupiny obyvatel. Dle našeho názoru by takováto vyhláška neměla existovat, nebo by se měla týkat všech typů zaměstnání, z nichž může plynout jakékoli blaho pro jiné občany, zvláště týká-li se jejich bezpečí, majetku, zdraví či vzhledu. V návrhu vyjmenované diagnozy nezpochybňujeme, jsme ale toho názoru, že mnohé z nich neomezují jen k práci lékaře, ale jsou indikací k pracovní neschopnosti resp. k plné invalidizaci příslušného člověka, ať bude, či nebude pracovat ve zdravotnictví. Předem děkujeme, že budete akceptovat tuto naši zásadní připomínku. Rada SAS ... VÍCE >
13.12.2009

Anketa ke sjezdu SAS ČR

Věnujte prosím několik minut svého času anketě v příloze Heslo VÍCE >
13.12.2009

Bulletin - prosinec 2009

Zde máte v elektronické podobě bulletin, který t.č. míří i do Vašich poštovních schránek. Heslo VÍCE >
13.12.2009

Tiskové prohlášení Rady SAS k 10.12.2009 dohodnutým úpravám návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2010.

Rada SAS s uspokojením konstatuje, že vedení Ministerstva zdravotnictví akceptovalo její argumenty. Budou-li dohodnuté změny promítnuty bez dalších úprav do textu vyhlášky, bude to znamenat, že: 1. V segmentu ambulantní specialisované péče a radiodiagnostikům nebudou v roce 2010 sníženy úhrady jejich výkonů. 2. Ministerstvo zdravotnictví alespoň se začátkem roku 2010 prosadí svůj slib původně vyhlášený k datu 1.7.2009 přispět ke stabilizaci počtu středního zdravotnického personálu i v segmentu ambulantní specialisované péče. ... VÍCE >
22.11.2009

Změny pravidel předpisu a vedení pracovních neschospností a ošetřování člena rodiny platné od 1.12.2009.

V příloze máte přetisk informací, které vydala Sociální správa v souvisloti s novelizací příslušného zákona. Toto administrativní zjednodušení jsme svým jednáním s náměstkem ministra práce a sociálních věcí, MUDr. Hoškem, iniciovali na začátku tohoto roku. Zatím se podařilo prosadit alespoň část z toho, co jsme si po nabytí platnosti původního zákona předsevzali. ... VÍCE >
04.11.2009

Stanovisko Rady SAS k návrhu komunistických poslanců měnit pravidla provádění LSPP způsobem, který by spíše patřil do doby feudalismu

1) Text návrhu komunistických poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. ... 2) Stanovisko SPL ČR ... 3) Stanovisko SAS ČR ... VÍCE >
19.10.2009

Zápis z jednání Rady SAS 15.10.2009

včetně stanoviska Rady SAS k nabídkám asistenčních služeb nejen od zdravotních pojišťoven. ... VÍCE >
05.10.2009

Usnesení sjezdu SAS ČR

který se konal 3.10.2009 v Kongresovém centru hotelu Slunce Havlíčkův Brod ... VÍCE >
21.09.2009

Změna návrhu programu sjezdu (článek navazující na informace v posledním čísle Bulletinu)

Vzhledem k tomu, že došlo k odsunu termínu voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, rozhodla se Rada SAS provést změnu v návrhu programu sjezdu. Kompletní nový návrh, který reaguje nejen na odsun termínu voleb, ale i na to, že jednání o našich úhradách skončilo nedohodou, že vláda ČR pracuje s plánem nevalorizovat platby státu za jeho pojištěnce a další události, máte k dispozici v příloze. Pokud máte na hosty již nyní připravenu nějakou otázku, o které víte, že by mohla vyžadovat přípravu nějakých podkladů, prosíme, napište ji předem na adresu sasp@sasp.cz Heslo VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.