Archiv

20.09.2010

Regulace, regulace, regulace (stav k 20.9.2010)

V návaznosti na dřívější články, návody a informace Vám dáváme k dispozici hlavně v příloze č. 2 nová data, která Vám jistě pomohou v obraně proti regulačním srážkám. Budete-li Vy sami mít nějakou zobecnitelnou zkušenost, prosíme, napište nám ji na adresu sasp@sasp.cz. Pomůžete i ostatním kolegům. Podle vývoje situace plánujeme přílohu č. 2 nadále průběžně aktualizovat (v současné novele jsou proti verzi z 15.9.2010 další nové informace o OZP - ZP 207). Příloha č. 1 - úvod ... Příloha č. 2.- "Hitparáda" zdravotních pojišťoven, návody, popisy situace, výstupy Heslo VÍCE >
15.09.2010

Dopis vedení VZP týkající se možných úprav předběžné úhrady.

Na základě Vašich dotazů týkajících se potřeby změnit výši předběžné měsíční úhrady u VZP (t.j. navýšení v případě velkého nárůstu počtu jejich pojištěnců nebo snížení před koncem kalendářního roku za účelem neplatit před vyúčtováním od VZP z přeplatku daň, sociální a zdavotní pojištění), jsme kontaktovali vedení VZP. V příloze máte jeho stanovisko, s odkazem na které můžete Vaši pobočku o úpravu žádat s tím, že je přislíbeno Vám v maximální možné míře vyhovět. Rada SAS. ... VÍCE >
06.09.2010

Zápis z jednání Rady SAS

ze dne 2.9.2010 včetně příloh - doporučení zdravotnickým zařízením týkajícího se snahy OZP krátit zpětně až za několik let úhrady při vykázání komplexního vyšetření na doklad 06, - protokolu o nedohodě v segmentu mimonemocniční ambulantní specializované péče v předběžné fázi dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2011 včetně všech na konci jednání hlasovaných příloh. ... VÍCE >
08.08.2010

Nová smlouva České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP)

V roce 2009 byla dokončena fuze ZP Agel, Hutnické ZP a České národní ZP. Nově tak vznikla ČPZP, která v současnosti všem svým smluvním partnerům postupně nabízí novou smlouvu. Všechny texty jejích návrhů, které jsme od Vás dostali k posouzení, plně odpovídají vyhlášce MZ 618/2006 Sb. a neobsahují nic, co bychom považovali za nevhodné a co by nám dávalo důvod Vám nedat doporučení novou smlouvu podepsat. V případě, že sami ve svých návrzích najdete nějakou nejasnost, kontaktujte nás na sasp@sasp.cz . Za Radu SAS Dr. Zorjan Jojko VÍCE >
26.07.2010

Změna hesla

K dnešnímu dni bylo změněno přístupové heslo k článkům na tomto webu v duchu dopisu ze dne 19.7.2010, který jste všichni dostali spolu s posledním vydáním Bulletinu. VÍCE >
20.07.2010
16.07.2010

Bulletin - červenec 2010

V příloze máte v elektronické podobě další vydání Bulletinu, které t.č. také míří do Vašich poštovních schránek. Těm z Vás, kteří mají řádně uhrazené členské příspěvky, i s novým přístupovým heslem k článkům na našem webu. Heslo VÍCE >
20.06.2010

Společné prohlášení všech zástupců zdravotnických zařízení segmentu ambulantní specializované péče ze dne 15.6.2010

kterým vyzývají vládu k navýšení plateb státu za jeho pojištěnce a vyjadřují podporu LOK-SČL ... VÍCE >
11.06.2010

Informace pro ošetřující lékaře

o novele zákona o nemocenském pojištění, která se týká úhrady poštovného ( praktický postup - prosíme, čtěte pozorně)....... Doplňujeme tímto informace k článku z 6.6.2010. Heslo VÍCE >
10.06.2010

Anketa ke kvalitě

Kolegyně a kolegové, v souvisloti s finalizací prací na webovém portálu k certifikačnímu systému ASAC (probíhá testovací provoz na omezeném počtu konkrétně oslovených vzorových ambulancí) nás napadlo zopakovat ještě jednou anketu k této věci. Prosíme Vás tedy všechny, abyste se zkusili zamyslet a na adesu sasp@sasp.cz nám napsali, čeho si myslíte, že si na Vás Vaši pacienti kromě Vaší odborné erudice nejvíce váží, co je k Vám nejvíce přitahuje. Příslušný e.mail, prosíme, označte: " Anketa-kvalita" . Předem děkujeme za pomoc, kterou nám tímto poskytnete. Rada SAS. VÍCE >
06.06.2010

Novela Zákona o nemocenském pojištění

konečně přináší zrušení povinnosti lékaře hradit poštovné v souvislosti s vystavováním pracovních neschopností a jiných písemností, odesílaných na okresní správy sociálního zabezpečení Heslo VÍCE >
16.05.2010

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.