Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

13.5.2010 od 17.15 do 20.40 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci Dr. Tautermanna o přípravě na květnové setkání E.A.N.A.

 

2.                  informaci Dr. Jojka, Dr. Duřpektové, Dr. Šmejkala o průběhu testovací fáze portálu ASAC. Rada SAS rozšiřuje komisi pro hodnocení výsledků posledních testů o Dr. Medka a Dr. Vocilkovou. Její další jednání bude 20.5.2010 v 18.00 hod. Závěry jednání komise dostanou hned poté ostatní členové Rady.

 

3.                  informaci Dr.Jojka a Dr. Duřpektové, že se ozývá stále větší množství zdravotnických zařízení s žádostí o radu, jak postupovat při odvolání proti avízům regulačních srážek od ZP. Rada SAS vyzývá všechna zdravotnická zařízení, která nesouhlasí s regulační srážkou, aby se obratem odvolala, upozorňuje ještě jednou, že obecné principy postupu jsou uvedeny na našem webu v Bulletinu a článku „Co se do bulletinu nevešlo“.

 

4.                  informaci Dr. Jojka a Dr. Duřpektové o tom, že 3.6.2010 proběhne na VZP jednání se zástupci ZP, PL a gynekologů o požadavku SASu na data o výkonnosti ambulancí v letech 2008 a 2009 předjednané v rámci Analytické komise 5.5.2010.

 

 

Rada SAS:

 

1)     v  případě, že ZP začnou uplatňovat regulace za rok 2009 v rozporu s úhradovou vyhláškou:

- bude toto v maximálním možném rozsahu medializovat,

- připraví ve spolupráci s právníky obhajobu dotčených zdravotnických zařízení a to až do úrovně eventuelních soudních sporů.

 

2)     schvaluje základní koncepci textu otevřeného dopisu generálnímu řediteli VZP, MUDr. Horákovi, týkajícího se projektu „Racionální preskripce léků VZP ČR“. Dopis bude zveřejněn i na webu SASu do týdne.

 

3)     schvaluje základní požadavky pro DŘ o hodnotě bodu a výši úhrady. Bude-li zachován stejný režim úhrad jako v roce 2010, jednoznačně je třeba požadovat:

- posun referenčního období – pro rok 2011 je to rok, resp. příslušné pololetí roku 2010,

- navýšení základní hodnoty bodu na minimálně 1,05 Kč, optimálně na 1,10 Kč,

- navýšení ohodnocení náročnějších výkonů včetně péče o cizince,

- limit na všechny regulace (předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu) na minimálně 115% proti roku 2010,

- aby jedním z kriterií pro uplatnění či neuplatnění regulačních srážek bylo i maximální procento zdravotnických zařízení, která by měla regulována (max. 5% všech ZZ),

- limit pro vynětí z regulačních limitů pro PZT ne 15.000,- , ale 5.000,- Kč.

 

4)     schvaluje záměr nákupu PC pro informační centrum SASu s cenovým limitem 20 tisíc Kč.

.

Příští jednání Rady SAS: 18.6., 15.7, 2.9., 7.10., 11.11., 2.12. 2010.

 

Zapsal Dr. Jojko