Společné prohlášení všech zástupců zdravotnických zařízení segmentu ambulantní specializované péče ze dne 15.6.2010

Společné prohlášení zástupců zdravotnických zařízení

segmentu ambulantní specializované péče

ze dne 15.6.2010

 

 

 

Zástupci organizací:

 

Aprimed,

Asociace denních stacionářů a krizových center,

Asociace dětské a dorostové psychiatrie,

Asociace dialyzačních středisek,

Asociace klinických logopedů,

Asociace klinických psychologů,

Česká společnost ortoptistek,

Česká lékařská komora, o.s.,

Lékařský odborový klubu – Společnost českých lékařů,

Občanské sdružení ambulantních diabetologů,

Sdružení alergologů a klinických imunologů,

Sdružení ambulantních dermatologů,

Sdružení ambulantních dětských kardiologů,

Sdružení ambulantních endokrinologů,

Sdružení ambulantních gastroenterologů,

Sdružení ambulantních chirurgů,

Sdružení ambulantních internistů,

Sdružení ambulantních kardiologů,

Sdružení ambulantních neurologů,

Sdružení ambulantních ortopedů,

Sdružení ambulantních otorinolaryngologů,

Sdružení ambulantních psychiatrů,

Sdružení ambulantních specialistů,

Sdružení ambulantních urologů,

Sdružení rehabilitačních lékařů (FBLR),

Sdružení lékařů odmítajících nátlak (SLON),

Společnost privátních očních lékařů,

Sdružení privátních ambulantních chirurgů,

Sdružení nestátních ambulantních revmatologů,

Sdružení smluvních pneumoftizeologů

a Sdružení soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví

 

tímto společně:

 

  1. vyzývají vládu České republiky, aby nejpozději k počátku roku 2011 navýšila platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění za „jeho pojištěnce“ minimálně v rozsahu, který navrhuje ministryně zdravotnictví ČR, Mgr. Dana Jurásková, tj. na 767,- Kč na pojištěnce a měsíc. Vyjmenované organizace upozorňují, že pokud tak vláda ČR neučiní, dojde v roce 2011 k omezení dostupnosti a kvality zdravotní péče o české občany. Vyjmenované organizace vyzývají vládu, aby péči o zdraví občanů ČR brala jako jednu ze svých hlavních priorit.

 

  1. vyjadřují podporu požadavku LOK-SČL na navýšení neúměrně nízkých platů českých lékařů, přičemž ale požaduje, aby toto navýšení nemělo žádné diskriminační důsledky pro jiné skupiny lékařů v ČR a bylo tedy provedeno reálným (finančně pokrytým) navýšením ohodnocení práce lékaře v Seznamu výkonů.

 

Za segment ambulantní specializované péče

MUDr. Zorjan Jojko, koordinátor segmentu AS.