Anketa ke kvalitě

Kolegyně a kolegové, v souvisloti s finalizací prací na webovém portálu k certifikačnímu systému ASAC (probíhá testovací provoz na omezeném počtu konkrétně oslovených vzorových ambulancí) nás napadlo zopakovat ještě jednou anketu k této věci. Prosíme Vás tedy všechny, abyste se zkusili zamyslet a na adesu sasp@sasp.cz nám napsali, čeho si myslíte, že si na Vás Vaši pacienti kromě Vaší odborné erudice nejvíce váží, co je k Vám nejvíce přitahuje. Příslušný e.mail, prosíme, označte: " Anketa-kvalita" . Předem děkujeme za pomoc, kterou nám tímto poskytnete. Rada SAS.