Novela Zákona o nemocenském pojištění

konečně přináší zrušení povinnosti lékaře hradit poštovné v souvislosti s vystavováním pracovních neschopností a jiných písemností, odesílaných na okresní správy sociálního zabezpečení Heslo