Regulace, regulace, regulace (stav k 20.9.2010)

V květnovém čísle bulletinu a na něj navazujícím článku „Co se do bulletinu nevešlo“ (vše na webu pod datem 5.5.2010) jsme v návaznosti na článek „Pravidla úhrad naší práce v roce 2009“ (na webu pod datem 16.4.2009) Vám poskytli potřebné obecné informace, abyste se mohli pokud možno maximálně účinně bránit regulacím všeho typu od zdravotních pojišťoven, pokud s nimi nebudete souhlasit.

Z výsledků našich posledních jednání a i z četných informací od Vás je nadále zřejmé, že se zdravotní pojišťovny (dále také jen ZP) budou v letošním roce snažit uplatňovat regulační srážky v nebývale velké míře. Proto jsme se rozhodli vytvořit tento přehled, ve kterém budeme průběžně aktualizovaně zveřejňovat výsledky našich jednání s nimi v této věci, ale i v obecné podobě Vaše informace a zkušenosti z jednotlivých regionů. V závěru pak doplňujeme i další obecná doporučení, jak postupovat.

Rozhodně na Vás ale apelujeme:

-          věnujte maximální pozornost veškeré korespondenci od ZP

-          braňte se regulacím všude tam, kde je považujete za neoprávněné,

-          nebojte se jít do smírčího řízení,

-          pište nám své dotazy, zkušenosti a návrhy. Rádi je v obecné podobě dáme k dispozici ostatním nejen v aktualizovaných verzích tohoto článku.

-          počítejte s tím, že limity na rok 2010 jsou počítané stejně, jako pro právě regulovaný rok 2009, tj. z roku 2008. Nebudete-li se bránit nebo jakkoli jinak reagovat, je vysoce pravděpodobné, že stejnou finanční srážku dostanete i příští rok.

 

Obsah:

A)    Obecný úvod

B)    „Hitparáda“ zdravotních pojišťoven

C)    Návody, popisy situace, výstupy.