Článek z Lidových novin 29.6.2010 a dopis předsedy SAS, Dr. Jojka, jeho autorce

K rukám red. Barbory Minksové

Lidové noviny 

V Praze 2.7.2010

 

 

Vážená paní redaktorko,

 

dovolte mi se co nejostřeji ohradit proti titulku a obsahu Vašeho článku "Pojišťovny platí miliony za nic", který vyšel v Lidových novinách 29.6.2010 ,a požádat Vás pro příště, abyste se v případě, že budete někdy  rovnat do souvislostí údaje z více zdrojů, již vyvarovala zkreslení a objektivně neplatných a tedy nepravdivých vývodů a závěrů a abyste si získané informace lépe prověřovala ,a to i když nebudete chtít zrovna hledat hlavní problém finančního deficitu v údajném podvodném jednání lékařů.

 

Berte, prosím,  na vědomí, že

 

- sám  ředitel Kothera ve své odpovědi pro Vás odhadl, že ztráty podvodným vykazováním tvoří 1 promile veškerých výdajů na zdravotní péči.

Dále uvedl, že pouze ve 4 případech ze 400 000 jejich pojištěnců byla prokázána neoprávněně vykázaná zdravotní péče, t.j. 0,001%!

 

- sama úřednice ZP Metal-Aliance řekla, že v 80% jde o omyly a nesrovnalosti, jde tedy o péči provedenou, ale jen špatně vykázanou nebo výkon je vykázán omylem místo výkonu jiného.

 

- zdravotnická zařízení mají mnohdy neřešitelný problém, jak aktuálně zjistit příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně, neboť centrální registr pojištěnců vykazuje vysokou chybovost. Dlouhodobě je to cca 2-5% pacientů, vyšší počty registrujeme od začátku letošního roku, což je dáno hlavně náborovými akcemi některých zdravotních pojišťoven. Bez vzájemné koordinace hlavně na konci roku 2009 a začátku 2010 nabíraly pojištěnce, kterým kromě vyplácení finančních odměn zaslaly průkazky, takže dodnes není až tak výjimečné, že jeden člověk má doklady od více pojišťoven a lékaři ukáže vždy jen tu, o které ví, že  patří pro něj smluvní pojišťovně. Lékař pak ale až pozdě zjistí, že péči zaplacenu nedostane, neboť nejde-li o akutní a neodkladný zákrok, nesmluvní pojišťovna mu úhradu odmítne, v lepším případě zaplatí, ale s nižší hodnotou bodu. Toto představuje ztráty zdravotnickým zařízením.

 

- úhrada zdravotnickým  zařízením je několikerým způsobem regulovaná a limitovaná, čehož důsledkem je to, že ne vše vykázané je také ze strany zdravotní pojišťovny plnohodnotně zaplacené. Odhad napříč všem odbornostem je, že cca 10% zdravotní péče v ČR není plnohodnotně zaplaceno (myšleno úhradou reálných nákladů vzniklých při jejím poskytování).

 

- zdravotnická zařízení jsou ze strany zdravotních pojišťoven regulována za předpis léků, zdravotnických prostředků a indukované péče, což mnohdy pro zdravotnická zařízení znamená velmi významné finanční srážky a to i v případě, že k žádnému provinění z jejich strany nedošlo a postupovala zcela lege artis.

 

Chci věřit, že poté, co si prověříte vše, co jsem Vám zde výše napsal, uznáte, že obsah Vašeho článku jako celku neplatí a to i v případě, že by historka o gynekologovi v jeho úvodu byla pravdivá. Sama o sobě ale dokládá jen problém s jedním lékařem, možná malou skupinou zdravotnických zařízení, rozhodně ale nedává nikomu právo kriminalizovat lékařský stav jako celek. Nejen dle mého osobního názoru byste se měla lékařům, kteří v naprosté většině pracují a svou práci vykazují zcela poctivě, za svůj článek omluvit.

 

 

S pozdravem

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

 

Na vědomí:

Výkonný ředitel LN Dalibor Balšínek.