Archiv

07.09.2009

Bulletin září 2009 s pozvánkou na sjezd.

V příloze naleznete nové vydání informačního bulletinu, který Vám byl rozeslán i klasickou poštou dne 7.9.2009. Kromě aktuálních informací, prosíme, věnujte pozornost pozvánce na letošní sjezd včetně seznamu pozvaných hostů. Většina z nich již účast přislíbila. Věříme, že program bude pro Vás maximálně zajímavý i přínosný. Rada SAS Heslo VÍCE >
07.09.2009
26.08.2009

Stanovisko Rady SAS k záměru zavedení tzv. edukačních kódů prováděných zdravotní sestrou mimo vliv ošetřujícího lékaře

včetně návrhu, jak by bylo možné v rámci Seznamu výkonů jedoznačně vylepšit postavení zdravotních sester v systému ... VÍCE >
11.08.2009

Informace o změně hesla

s účinností od dnešního dne jsou zaheslované články přístupné pod nově platným heslem, které bylo již rozesláno platícím členům SAS. VÍCE >
11.08.2009
31.07.2009

Rozhodčí soudy

Varování lékařům před souhlasem s řešením sporů pomocí rozhodce nebo rozhodčího soudu ... VÍCE >
30.07.2009

Informace o nabídce smlouvy ZP Media

1) Aktualizovaná informace ke smlouvě nabízené ZP Media... 2) Plný text dohodnuté vzorové smlouvy... VÍCE >
23.07.2009

Bulletin - červenec 2009, změna hesla

V příloze Vám dáváme i takto elektronicky k dispozici nové číslo Bulletinu. Věříme, že informace v něm budou užitečné pro Vaši praxi. Zejména zdůrazňujeme články týkající se ASACu, regulací od zdravotních pojišťoven a bonifikací od VZP pro lékaře ošetřuijící pacienty mladší 18 let. Zároveň upozorňujeme, že od 15.8.2009 budou články kryté heslem dostupné jen těm členům SAS, kteří mají zaplaceny příspěvky za rok 2009 (nové heslo dostanete v dopise přiloženém k tomuto Bulletinu). Děkujeme předem za pochopení. Heslo VÍCE >
16.07.2009

Informace z jednání zástupců SAS s vedením VZP

1) Zápis z jednání, které se týkalo plateb za pojištěnce VZP mladší 18 let a navýšení platů sestrám ... 2) Příloha zápisu týkající se zdravotnických zařízení ošetřující pojištěnce VZP mladší 18 let ... VÍCE >
23.06.2009

Regulace od zdravotních pojišťoven za rok 2008

V posledních dnech jsme od několika z Vás dostali zprávu, že některé pojišťovny začaly avízovat uplatňování srážek v rámci regulací hlavně za indukovanou péči za rok 2008. Na tomto místě Vás chceme upozornit, že v cenovém dodatku u všech ZP již v roce 2008 bylo ustanovení, podle kterého je možné se z regulační srážky vyvinit, pokud medicínsky zdůvodníte potřebu svých vyšších nákladů. Doporučujeme Vám tedy, abyste si prošli dokumentaci svých pacientů a v rámci odvolávání se proti avízu upozornili nejen na možné změny počtu pacientů a vyšetření, ale i na příčiny medicínské. Protože zvláště s vedením ZPMV intensivně o této otázce jednáme, víme, že i pobočky poj. 211 očekávají, že se každý, kdo bude cítit, že nemá být regulován a avízo o regulaci přitom dostal, v termínu proti návrhu regulační srážky odvolá. Na základě jednání s vedením ZPMV doporučujeme v odvolání neužívat jen obecné formulace, ale raději spíše maximálně konkrétní data o Vašich pacientech. Vedení ZPMV deklarovalo, že není v jeho zájmu, aby důsledkem regulací byla redukce financování péče o jejich pojištěnce tam, kde se ukáže, že byla plně indikovaná. Všem členům SAS tímto nabízíme pomoc v případě, že s odvoláním neuspějí VÍCE >
23.06.2009
18.05.2009
30.04.2009

Prohlášení Koalice soukromých lékařů

1) k protikrizovým opatřením připravovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR ... 2) k plánu Ministerstva zdravotnictví selektivně navýšit platy jen části jedné skupiny zdravotníků. ... VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.