Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

14.5. 2009 od 17.05 do 20.15 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí:

 

  1. informaci o tom, že stále nebyla ukončena jednání o kompenzaci výpadku příjmů těm zdravotnickým zařízením, která u některých pacientů nemají od 1.4.09 povinnost vybírat tzv. regulační poplatky. T.č. s námi jedná ale jen VZP. Další setkání s jejím vedením v této věci je plánované na příští týden. Komplikací nejspíše bude, že Parlament ČR velmi pravděpodobně pravidla vybírání regulačních poplatků opět ve velmi krátké době změní.

 

  1. informaci o posledních jednáních pracovní skupiny k seznamu výkonů na MZ.

 

  1. informaci o plánu MPSV dále novelizovat zákon o nemocenském pojištění. V současné době probíhá jednání, které má za cíl řešit úhradu práce zdravotníků v souvislosti s vedením PN a OČR a to bez zdržení již připravené novely, která má zjednodušit administrativu.

 

  1. informaci o tom, že v rámci novely zákona 48/97 Sb., jež platí od ledna 2009, bude mít novou podobu formulář na recept. Předpokládá se, že na receptu bude nově kolonka pro uvedení diagnosy, kterou bude však nutno užít jen v případě (v jiných případech bude možné ji ignorovat), že bude třeba příslušnou ZP žádat o výšenou úhradu pro pacienta. Velmi pravděpodobně odpadne nutnost potřeby zvláštního tiskopisu „žádost o zvýšení úhrady“. Jednání příslušné komise k metodice ještě nejsou ukončena.

 

  1. informaci o konferenci o postavení žen v českém zdravotnictví, která proběhla v Senátu ČR 11.5.2009.

 

Rada schvaluje:

 

verzi A přílohy č. 1 systému ASAC. Ukládá Dr. Šťastnému přepracovat návrh ostatních příloh v souladu se současným zněmím přílohy č.1.

 

Rada vyhlašuje:

 

1)     že v rámci narůstajícího počtu stížností členů SASu na kontroly SÚKLu v jejich zdravotnických zařízení je připravena maximálně pomoci každému SÚKLem kontrolovanému lékaři. Ve spolupráci s právníky zahajuje Rada SAS práce na tvorbě návrhu novely zákonů, na základě kterých SÚKL své kontroly provádí.

 

2)     že trvá na svém negativním stanovisku vůči Centrálnímu úložišti receptů. Dosavadní zkušenosti, které s touto novou databází jsou, dokládají že je více nebezpečná, než čímkoli prospěšná.

 

 

Rada ukládá:

 

  1. Dr. Jojkovi pokračovat v jednáních o kompenzaci příjmů v rámci zrušení povinnosti výběru regulačních poplatků.

 

  1. Dr. Jojkovi a Dr. Tautermannovi projednat v Koalici soukromých lékařů spolupráci na tvorbě novely zákonů, podle kterých provádí kontroly zdravotnických zařízení SÚKL.

 

  1. Dr. Duřpektové zastupovat SAS na jednáních na MPSV k novele zákona o nemocenském pojištění, které má pokračovat od 15.5.2009.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 19.6., 6.8., 3.9., 15.10. 2009.

Zapsal Dr. Jojko