Informace o změně hesla

s účinností od dnešního dne jsou zaheslované články přístupné pod nově platným heslem, které bylo již rozesláno platícím členům SAS.