Informace o nabídce smlouvy ZP Media

1) Aktualizovaná informace ke smlouvě nabízené ZP Media... 2) Plný text dohodnuté vzorové smlouvy...