Rozhodčí soudy

Rozhodčí soudy ve zdravotnictví.

Varování lékařům.

 

V posledních dnech rozvířila poklidné letní dny informace o plánovaném spuštění rozhodčího soudu při řešení sporů pacientů ve zdravotnictví. MZ ČR vydalo o tomto tiskovou zprávu dne 28.7.2009.

 

Podle dostupných informací zatím neexistuje ucelený koncepční dokument, podle kterého by tyto rozhodčí soudy měly fungovat. Z tiskové zprávy však lze soudit, že MZ sice připravuje specielní návrh zákona (jedině zákonem lze stanovit komukoli povinnost se rozhodčímu soudu podrobit), do doby jeho platnosti však počítá s adaptací zdravotnictví na stávající legislativní situaci.

 

Rada SAS upozorňuje všechny lékaře, že jediná výhoda, kterou rozhodčí soud poskytuje v případě sporu, je rychlost řešení sporu, za velkou principielní nevýhodu považuje Rada SAS ale to, že proti rozhodnutí rozhodčího soudu není možnost odvolání. Navíc souhlasem s tím, že spor bude řešit rozhodčí soud, se obě strany vzdávají práva na klasický soudní proces se všemi možnostmi odvolání proti jejich rozhodnutím, což v případě, že půjde o spor řešící rozsah poskytnuté péče a nárok pojištěnce na její úhradu, může znamenat pro zdravotnické zařízení klíčovou nevýhodu.

 

Varujeme tedy všechny lékaře před nepromyšleným souhlasem s řešením jakýchkoli sporů s pacientem či zdravotní pojišťovnou cestou rozhodčích soudů.

 

Lékaři

-          buďte si vědomi, že podle stávajícího zákona Vás nikdo nemůže nutit souhlasit s tím, že případný spor bude řešen mimosoudně, rozhodcem, či rozhodčím soudem.

 

-          čtěte podrobně jakékoli smlouvy, včetně těch se zdravotními  pojišťovnami, vždy si všímejte i drobného tisku na okrajích stran.

 

-          nepodepisujte žádné smlouvy s Vaším předběžným souhlasem řešit případný spor mimosoudně, rozhodcem či rozhodčím soudem.

 

-          pokud Vám někdy nezbude (myslíme třeba i mimo systém českého zdravotnictví), než souhlasit s řešením sporu rozhodcem nebo rozhodčím soudem, souhlaste jen v případě, že bude rovnou jmenován Vámi odsouhlasený rozhodce resp. rozhodčí soudce, kterého nebude možné jen z vůle druhé strany měnit.

 

 

Rada SAS