Archiv

12.10.2008
02.10.2008

Informace členům SAS o systémech řízené péče

Rada SAS registruje, že některé společnosti a zdravotní pojišťovny začínají v současné době s organizací tzv. řízené péče, že se nabídky k zapojení do těch to systémů začínají týkat i ambulantních specialistů. Rada SAS si je vědoma, že „řízení péče“ je sice nově užívaný termín, jeho obsah je ale v ČR naplňován již několik let. Úhradové vyhlášky přeci již chronicky obsahují různá regulační opatření, tedy nástroje k „řízení péče“. Přesto ale zaznamenáváme některé nové rysy, o kterých chceme, aby naši členové měli přehled, aby se při svém rozhodnování vyvarovali zbytečných chyb. Proto také vydáváme již dnes souhrn doporučení členům SAS, který najdete zde v příloze.... Heslo VÍCE >
21.09.2008

I PO CENOVÉM JEDNÁNÍ 18.9.2008 TRVÁ V SEGMENTU AS NEDOHODA

Dne 18.9.2008 proběhlo závěrečné jednání DŘ k honotě bodu a výši úhrad pro rok 2009. Kompletní záznam událostí týkajících se sementu AS včetně všech projednávaných dokumentů máte v příloze tohoto článku. ... 1) Záznam událostí předcházejících jednání 18.9. a ze samotného jednání 18.9.2008. Příloha č. 1 - Návrh ČLK o.s - verze první Příloha č. 2 - Návrh ČLK o.s. - verze druhá - po úpravě dle požadavků nelékařů a hemodialýzy Příloha č. 3 - Počty plných mocí - hlasovací práva jednotlivých sdružení VÍCE >
15.09.2008

Zápis z jednání Rady SAS 11.9.2008 s přílohami

se stanoviskem Rady SAS k návrhu SÚKLu (řešení otázky výdeje léků bez receptu s omezením) a p řipomínkami Rady SAS k návrhu novely zákona 48/1997 Sb. ... VÍCE >
04.09.2008

Jednání se zdravotními pojišťovnami úhradách ambulantních specialistů dopadla nedohodnou.

3.9.08 proběhlo závěrečné jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2009 v segmentu ambulantních specialistů. V příloze máte k dispozici text protokolu včetně všech návrhů, o kterých se hlasovalo. Blokujícím faktorem podle našeho názoru bylo letos to, že VZP nabídla jako maximální hodnotu bodu 97 haléřů a nechtěla nic přidat. ... Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 VÍCE >
17.08.2008

Aktuální informace pro ambulantní specialisty z konce prázdnin 2008 (ke dni 16.8.2008)

Pomalu končí srpen, druhý prázdninový měsíc. Sledujeme-li klasické sdělovací prostředky, skoro bychom si mohli začít myslet, že v českém zdravotnictví probíhá okurková sezona. Protože ale víme, že tomu tak není, přičemž počítáme s tím, že většina z nás zatím má přeci jen trochu více času, než budeme mít od začátku září, připravili jsme pro vás tento soubor materiálů. Máme za to, že obsahuje vše důležité, co se děje. 1) Aktuální informace - zde najdete úvod a krátké komentáře ke všem přílohám 2) Příloha č. 1 – Kulatý stůl 3) Příloha č. 2 – Hranatý stůl 4) Příloha č. 3 – SÚKL 5) Ekonom – Nenápadný půvab reformy VÍCE >
03.08.2008

Novela zákona 48/1997 Sb. platná od 1.8.2008, změny týkající se regulačních poplatků.

V příloze Vám s komentářem dáváme k dispozici text novely tohoto zákona. Zvýrazňujeme a komentujeme ty jeho části, které se týkají snad každého z nás. Nové heslo platné od 1.7.2008: VÍCE >
03.08.2008

Zápis z jednání Rady SAS 1.8.2008

včetně přílohy - výsledku jednání zástupců zdravotnických zařízení segmentu AS den 22.7.2008 ... VÍCE >
09.06.2008

Změna pravidel skartace

S radostí Vám tímto oznamujeme, že se nám podařilo přesvědčit MZ ČR o tom, že není možné čekat se skartací všech materiálů až na rok 2013. Dne 19.5.2008 vyšla vyhláška MZ 187/2008 Sb, která je novelou vyhlášky 385/2006 Sb. Podle ní zdravotnická dokumentace, kterou jsme měli v ambulancích před dnem 1.4. 2007, může být likvidována ve skartačním řízení již dnes průběžně v termínech, jak u ní uplyne skartační lhůta (pro většinu dokumentace AS je to 5 let - viz naše dřívější informace). Není již třeba čekat na 1.1.2013. Rada SAS. VÍCE >
20.05.2008

Oznámení Revírní bratrské pokladny k regulacím za rok 2007

Dopis, který od ní dostali všichni její smluvní ambulantní specialisté. V příloze Vám dáváme na vědomí dopis od RBP o tom, že u této pojišťovny jsou splněny podmínky pro upuštění od regulací za předpis léků a indukované péče za rok 2007. Blíže v příloze. Rada SAS. ... VÍCE >
20.05.2008

"Den zdraví slovenských zdravotníků" - protest vyhlášený předsedou Slovenskej lekárskej únie špecialistov, MUDr. Jancem

Věnujte, prosíme, pozornost přiloženému textu, který reflektuje současný vývoj slovenského zdravotnictví, resp. špatnou situaci našich kolegů -slovenských lékařů. Rada SAS žádá tímto všechny členy SAS ČR, aby nejen 30.5.2008 sledovali vývoj na Slovensku. Může být pro nás v mnohém poučný a naše podpora jim může pomoci bránit i nás samotné. Rada SAS. ... VÍCE >
16.05.2008

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.