Stanovisko Rady SAS k záměru zavedení tzv. edukačních kódů prováděných zdravotní sestrou mimo vliv ošetřujícího lékaře

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

k návrhům České asociace sester zavést v Seznamu výkonů tzv.edukační kódy prováděné nelékaři.

Přijato dne 26.8.2009.

 

 

Rada SAS konstatuje, že:

 

A)    registruje, že příslušná komise na MZ se má 10.9.2009 a následujících jednáních zabývat návrhem České asociace sester pro vznik nových kódů výkonů, které by měly být prováděny samostatně středním zdravotnickým personálem.

 

Kódy se týkají

-          cévkování,

-          diabetologie,

-          domácí péče,

-          chirurgie,

-          infuzní terapie,

-          kardiologie,

-          nutriční terapie,

-          provedení klyzmatu,

-          psychiatrie,

 

přičemž v naprosté většině jde o tzv. edukační činnost.

 

B)    v žádném návrhu kromě návrhů týkajících se domácí péče nejsou zodpovězeny jinak obvyklé otázky (příslušné kolonky jsou v návrzích nevyplněny), které jsou:

 

-          Jaký bude zdravotní a společenský dopad těchto nových kódů?

-          Jaká je objektivní společenská potřeba vzniku nových kódů? Znamená absence těchto kódů negativní zdravotní důsledky pro pacienty?

-          Jakým způsobem bude zajištěno, že příslušná činnost bude navazovat na činnost lékaře příslušné odbornosti a jak bude vyžadovaná a dokumentovaná spolupráce s tímto lékařem?

-          Jakým způsobem bude činnost během navrhovaných výkonů dokumentována a kdo ponese odpovědnost v případě u pacienta vzniklých zdravotních komplikací?

-          Jakým způsobem tyto návrhy ovlivní náplň jiných zdravotních výkonů, které v současné době obsahují stejné nebo podobné činnosti? Budou ty činnosti, jež jsou t.č. standardní součástí klinických i jiných vyšetření lékařem z těchto klinických vyšetření vyřazeny?

-          Jaký bude event. i jiný ekonomický dopad vzniku nových kódů?

-          Zda, event jak se promítne vznik nových kódů do úhrad jiných odborností a do hodnot bodu ve všech segmentech?

 

Rada SAS upozorňuje, že návrh má být projednáván v době, kdy zdravotní pojišťovny

 

  1. v rámci všech jednání opakovaně upozorňují na narůstající deficit v jejich příjmech.
  2. v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2010 nabízejí zdravotnickým zařízením nižší úhrady, než jsou v roce 2009.
  3. stále v naprosté většině nezačaly reálně plnit slib daný Ministerstvu zdravotnictví, že rozešlou zdravotnickým zařízením peníze určené ke stabilizaci počtu středního zdravotnického personálu.

 

Rada SAS proto zavazuje své zástupce v komisi pro Seznam výkonů na Ministerstvu zdravotnictví hlasovat ve všech oblastech kromě kódů týkajících se domácí péče proti návrhům České asociace sester, resp. žádat odložení jejich projednávání do té doby, než budou v široké odborné diskuzi zodpovězeny výše položené otázky společenského, odborného a ekonomického dopadu.

 

Rada SAS deklaruje, že si práce zdravotních sester velmi váží, že ji považuje za nutnou a potřebnou a že cítí, že je třeba práci sester kvalitně ocenit a jasně ji oddělit od jiných, i když také potřebných, ale méně kvalifikovaných činností.

Lékaři, členové SAS, považují zdravotní sestry za své partnery v každodenní péči o nemocné a chtějí spolupracovat na jejich plné emancipaci. Za daleko lepší formu dosažení vylepšení postavení sester však považují např. vyčlenění ohodnocení práce sestry v Seznamu výkonů z položky režie a přesun ohodnocení jejich práce přímo do bodů každého konkrétního výkonu podobně, jak je v Seznamu výkonů stanovena práce lékařů.

 

Rada SAS navrhuje, aby se Ministerstvo zdravotnictví zaměřilo na opravdu systémové řešení postavení všech sester v nemocnicích i terénních ambulancích a vyzývá toto ministerstvo, aby změny, které nejsou pro systém zdravotní péče v ČR nezbytné, týkající se jen významné menšiny zdravotnického personálu a mohou ve svém důsledku znamenat nepřiměřený nárůst ekonomické zátěže systému odložilo na dobu až skončí finanční krize české ekonomiky.

 

Rada SAS tímto žádá o podporu tohoto svého stanoviska všechny příslušné odborné společnosti a ostatní organizace zastoupené v komisi pro tvorbu Seznamu výkonů na MZ.

 

Rada SAS.