Upozornění pro lékaře komplementu

tj. oborů 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 na úskalí úhradové vyhlášky pro rok 2010 (471/09 Sb.) v souvislosti s možným přesunem většího počtu pojištěnců mezi pojišťovnami Heslo