Společné tiskové prohlášení SAS, SPL, SPL DD a SSG

Prohlášení níže podepsaných zástupců organizací zastupující lékaře ambulantní složky

 

 

Níže podepsaní zástupci organizací zastupující lékaře ambulantní složky na svém jednání dne 12.10.2010 vyslovili hluboké znepokojení nad úrovní , na které s ní komunikuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

S politováním konstatovali, že i jako zástupci Koalice soukromých lékařů se již více než měsíc nedočkali odpovědí na otázky zaslané v dopise ministrovi zdravotnictví, doc. MUDr. Leoši Hegerovi, Csc., ve kterých se ho dotazovali na to, zda

 

- bude za nadále fungovat Rada poskytovatelů a pokud ano, kdy bude její nejbližší jednání,

- bude nějak řešeno asymetrické navýšení příjmů lůžkových zařízení oproti ambulancím primární péče,

- bude MZ ČR pod současným vedením podporovat projekt IZIP,

- bude MZ ČR respektovat dohody poskytovatelů a ZP uzavřené v rámci Dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2011,

- bude při projednávání problematiky týkající se ambulantních zdravotních zařízení konzultována právě Koalice soukromých lékařů, která má v tomto mandát zastupovat více než 20.000 zdravotnických zařízení.

Upozorňují na skutečnost, že jen z médií se dozvídají o opakovaných diskusích vedení MZ se zástupci ČLK a odborových organizací, přičemž žádný z těchto subjektů nemá od soukromých lékařů žádná práva k obhajování jejich zájmů. Jen z médií registrují, že ministerstvo zdravotnictví chystá některé změny zákonů nebo nové vyhlášky.

Připomínají, že jsou ze zákona připomínkovými místy všech legislativních změn, které se týkají zdravotnictví.

S obavami tak sledují situaci na MZ, kde se podle jejích informací
vůbec nepracuje na důležitých zákonech tolik potřebných pro další rozvoj
českého zdravotnictví. Nechtějí podceňovat význam kritické situace v odměňování lékařů za jejich práci, nicméně se domnívají, že vedle řešení tarifních platů lékařů
a debaty o korunových korekcích regulačních poplatků je zejména nutné
urychleně pracovat na zákonech kodifikujících poskytování zdravotní péče v ČR.

Toto je zvláště nutné v současné ekonomické situaci, kdy reálně hrozí deficit veřejných zdrojů.
Dovolují si upozornit na skutečnost, že dosud nejsou využívány nástroje, které vedou k hospodárnějšímu vynakládání prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Dále deklarují, že jsou nadále připraveni spolupracovat jak s MZ, tak se zdravotními pojišťovnami na jejich urychleném zavádění do praxe.

Za Sdružení praktických lékařů ČR, o.s. MUDr. Václav Šmatlák, předseda.

Za Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. MUDr. Pavel Neugebauer, předseda.

Za Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. MUDr. Zorjan Jojko, předseda.

Za Sdružení soukromých gynekologů ČR, o.s. MUDr. Vladimír Dvořák, předseda.