Doporučení Rady SAS týkající se odvolání proti avízům regulačních srážek

kterým reagujeme na vývoj situace v jednáních hlavně s VZP Heslo