P.F.2011

Rada SAS přeje všem ambulantním specialistům hodně zdraví, spokojenosti a pracovních i jiných úspěchů v novém roce 2011. Hlavním cílem Rady SAS pro rok 2011 je pokračování v boji za dosažení plné stabilizace postavení soukromých ambulantních specialistů v systému českého zdravotnictví. Věříme, že s Vaší pomocí a podporou to dokážeme.