MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

P.F.2011

Rada SAS přeje všem ambulantním specialistům hodně zdraví, spokojenosti a pracovních i jiných úspěchů v novém roce 2011. Hlavním cílem Rady SAS pro rok 2011 je pokračování v boji za dosažení plné stabilizace postavení soukromých ambulantních specialistů v systému českého zdravotnictví. Věříme, že s Vaší pomocí a podporou to dokážeme.