Jak fakturovat na začátku roku 2009?

Vzhledem k tomu, že od většiny zdravotních pojišťoven stále velká část z nás nemá cenové dodatky pro rok 2009, dotázali jsme se dnes třech z nich, jak si máme počínat, abychom zachovali své cash-flow. VZP - 30.1.2009 prý krajské pobočky dostaly z centra jednotlivé návrhy, takže je předpoklad, že individuální dodatky budou na pobočkách k dispozici v průběhu týdne od 16.2.2009. VZP i letos bude preferovat tzv. bezfakturační dodatky, t.j. v dodatku budou přímo uvedeny částky předběžných úhrad - příslušná částka Vám v termínu uvedeném v dodatku přijde na účet, pokud včas odevzdáte příslušnou měsíční dávku. OZP - dodatky by měly být distribuovány do cca 20.2.09 s tím, že již dnes můžeme fakturovat za leden s výkazem všech výkonů s hodnotou bodu 1,-Kč. Další měsíce pak bude postupováno dle konkrétních dodatků. ZPMV - dodakty budou distribuovány do 2 týdnů, ale již dnes krajské pobočky znají jednotlivé individiuální limity pro předběžnou fakturaci, takže je možné se na ně obrátit s dotazem a dle jejich konkrétních instrukcí pak ihned fakturovat.