Výzva Rady SAS lékárníkům v souvislosti se zřizováním tzv. Centrálního úložiště receptů.

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

lékárníkům České republiky.

Přijato dne 20.2.2009.

 

 

Rada SAS konstatuje, že:

-          registruje aktivity Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále také jen SÚKL) v rámci zahajování provozu tzv. Centrálního úložiště receptů, přičemž je toho názoru, že rozsah dat o pacientech a lékařích, které chce SÚKL získávat od lékárníků, je výrazně nad rámec příslušného zákona.

-          nesouhlasí s tím, aby jakýkoliv úřad v ČR shromažďoval data týkající se zdravotního stavu lidí a údajů o lékařích bez toho, aby toto bylo podmíněno jejich informovaným a odvolatelným souhlasem.

-          jakékoli shromažďování dat o pacientech či lékařích považuje za možné jen tehdy, pokud bude pro tato data účinně zajištěna co přísnější kontrola proti možnosti jejich úniku a zneužití a pokud shromažďováním těchto dat bude pro pacienty či lékaře znamenat nějaký důležitý přínos, např. pokud shromažďováním dat bude dosaženo takové zlepšení zdravotní péče o pacienty, jež není možné dosáhnout jiným způsobem.

 

 

Vzhledem k tomu, že žádná z výše vyjmenovaných podmínek t.č. při vytváření Centrálního úložiště receptů není splněna a je jednoznačné, že požadavky SÚKLu vůči lékárníkům jsou mimo rámec příslušného zákona, Rada SAS opakuje nesouhlas s aktivitami SÚKLu v této věci a vyzývá lékárníky, aby do změny stavu, k němuž může dojít nejspíše jen změnou přístupu SÚKLu a dohodou mezi lékaři a lékárníky, event. změnou zákona, tomuto úřadu v žádném případě neposkytovali údaje o lékařích, kteří předepisují léky, ani o pacientech, kterým léky vydávají.

 

Rada SAS.