Otevřený dopis Rady SAS MUDr. Kubkovi, prezidentu ČLK

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Milan Kubek, prezident

Česká lékařská komora

Lékařská 2/291

150 00 Praha 5

recepce@clkcr.cz

prezident@clkcr.cz

 

 

V Praze 4.3.2009

 

Věc: Otevřený dopis Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS) prezidentu ČLK.

 

Vážený pane prezidente,

 

jsme šokováni Vaším vyjádřením na adresu žen - lékařek , které jste uvedl na zasedání zdravotního výboru Parlamentu ČR během jednání v týdnu od 23.2.2009. Označil jste totiž ženy v medicíně za druhou nejdůležitější příčinu personální krize českého zdravotnictví.

 

Hovoříte-li o horší výkonnosti žen v medicíně, ptáme se:

Jaké máte pro toto tvrzení důkazy?

Jak můžete něco takového vůbec pustit z úst?

Kde by byla dnešní česká medicína bez žen?

 

Zapomněl jste na doložitelná fakta:

  1. nižší platy žen ve srovnání se stejně odborně a funkčně postavenými muži v medicíně,
  2. nižší procento žen ve vedoucích funkcích i ve zdravotnictví ve vztahu k jejich procentuálnímu zastoupení .

 

Existují přesná čísla, dokládající nerovnoprávné postavení žen v české lékařské komunitě. Toto nelze popřít. Jak chcete tvrdit, že ženy mají méně schopností a jsou méně výkonné? Jaké srovnávací parametry jste použil? Na jak velkém souboru jste tyto parametry testoval?

Máme za to, že v civilizovaném světě by byl vedoucí představitel jakékoli podobné instituce – a zvláště jde-li o prezidenta organizace, která má za úkol hlídat etiku a morálku – ihned donucen veřejným tlakem abdikovat na všechny své funkce.

 

Proto Vás vyzýváme:

Pane prezidente, odstupte z funkce prezidenta ČLK.

Pane prezidente, urazil jste bez jakéhokoli objektivního důvodu a bez jakéhokoli důkazu ženy - lékařky, jež tvoří nadpoloviční většinu instituce, které předsedáte.

Pane prezidente, před svým odstoupením se ženám- lékařkám omluvte.

 

Věříme, že Vaše vyjádření otevře oči i těm lhostejným, ze zákona povinným členkám ČLK. Vy věřte, že to nejsou feministky. Jen každý den chodí do práce a mimo práci mají jen starost o svou rodinu. Mnohé z nich by jistě významně lépe zvládly i Vaší funkci nejen proto, aby Vám dokázaly, že jsou schopné pracovat stejně intenzivně, jako Vy.

 

Rada SAS.