Oznámení OZP týkající se odstavce 8. jejich cenového dodatku pro AS pro rok 2009.

Upřesňující informace OZP k odstavci 8 části II. Cenového ujednání OZP

A - LIM 2009 a A -VÚ 2009

 

 

Na základě požadavku pověřeného zástupce segmentu ambulantní specializované péče OZP prohlašuje, že nebude vázat svůj cenový návrh na souhlas s ustanovením odstavce 8 části II. upravující právo kontroly.

Uvedené ustanovení je směřováno pouze k dohodě o možnosti kontroly především dodržování ordinační doby ve vazbě na některou z případných bonifikačních podmínek. Tuto kontrolu je však OZP schopna realizovat i bez nutnosti vstupu do ordinace.

 

Ve všech případech, kdy se některý z našich smluvních lékařů obává takto formulovaný závazek podepsat, postačí příslušné ustanovení vodorovně přeškrtnout. Plnění ostatních ustanovení tím nebude dotčeno.

 

 

V žádném případě OZP zařazením tohoto ustanovení do Cenových ujednání neusiluje o skryté rozšiřování podmínek revize upravených příslušnou Smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče.

 

OZP rovněž prohlašuje, že v žádném případě při namátkových kontrolách nebude narušovat chod ordinace nebo dokonce probíhající léčebný nebo diagnostický úkon.

 

 

 

 

 

Za OZP: MUDr. Ludmila Plšková

zdravotní ředitelka OZP