Výsledek ankety z 12.3.2009 - vypisování a vedení pracovních neschopností.

Neschopenky, neschopenky.........výsledky naší ankety:

 

Na konci roku 2008 jsme Vás informovali o povinnostech souvisejících s nástupem účinnosti Zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, viz informace na našich stránkách ze 17.12.2008 pod názvem Nové povinnosti ambulantního specialisty......, detaily a návody pro členy jsou v přílohách kryty heslem. Informací to ale nekončí. Registrujeme řadu stížností, dotazů i protestů z Vašich řad. Proto jsem iniciovali jednání v této věci na MPSV.Jednání proběhlo 12.2.2009, za MPSV vedl jednání náměstek ministra, MUDr. Marián Hošek, dále byl přítomen vrchní ředitel sekce 2 Mgr. Jiří Král a ředitel odboru posudkové služby MUDr. Bc. Rostislav Čevela.

Rozhodli jsme se zveřejnit jejich stanovisko k projednávaným bodům, které považujeme v této souvislosti pro nás za nejdůležitější s tím, že 12.3. jsme Vás požádali o zpětnou reflexi, názory k hlavním bodům. Níže je souhrn Vašich reakcí (uzavřeno 31.3.2009).

 

ANKETA S VÝSLEDKY:

 

K bodu l:

Myslíte si, že finanční zátěž spojená s poštovným při administrativě spojené s vedením neschopenek je zanedbatelná a hrazená v cenách výkonů?

Výsledek ankety: 80% odpovídá NE.

 

K bodu 2:

Myslíte si, že údaj o diagnóze na formuláři DPN je ve všech případech nezbytný ?

Výsledek ankety: 80% odpovídá NE.

 

K bodu 3:

Souhlasíte s námi, že je třeba vyvíjet trvalý tlak na elektronicky vedenou administrativu spojenou s vedením DPN a PO?

Výsledek ankety: 80% odpovídá ANO.

 

K bodu 4:

Domníváte se, že jednostranný výklad technického postupu při vypisování neschopenek ze strany praktiků je odpovídající potřebám a zvyklostem v terénu? Akceptujete ho? Výsledek ankety: 60% ANO, tedy akceptuje, 40% NE.

 

A navíc:

Registrujete (a pokud ano, jaké) Vy sám u sebe nějaké problémy v komunikaci s okolními praktickými lékaři v předávání vedení PN?

Výsledek ankety: 40% specialistů má problémy v komunikaci s PL při vedení neschopenek.

 

Tímto děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili. Výsledky šetření hodláme užít při dalších jednáních v této věci.

 

Za Radu SAS MUDr.Marie Duřpektová a MUDr. Zorjan Jojko.