Proč si myslíme, že ambulantní specialisté, kteří nebudou smět po 1.4.2009 vybírat regulační poplatky, mají dostat od zdravotních pojišťoven finanční kompensaci?

Proč jsme toho názoru,

že ambulantní specialisté starající se o děti do 18 let věku mají mít od zdravotních pojišťoven kompensován po 1.4.2009 výpadek příjmů z regulačních poplatků?Dne 5.2.2009 na jednání Rady poskytovatelů a i později během projednávání této věci v Poslanecké sněmovně slíbila ministryně zdravotnictví, ing.arch.Daniela Filipiová, kompensaci výpadku příjmů z regulačních poplatků i dotčeným ambulantním specialistům.

 

Proč si myslíme, že to je správné?


1. v rámci toho, že došlo v roce 2008 ke snížení hodnoty bodu z 1,05 Kč na 1,- Kč, určité části AS meziročně (mezi léty 2007 a 2008) klesly příjmy až o 5%. Odhadujeme, že to týkalo cca 15% ambulancí, přičemž myšlen je pokles příjmu za stejné množství provedené práce, nikoli o pokles způsobený nižším počtem návštěv pacientů.

 

2. dle úhradové vyhlášky platné pro rok 2009 dojde u cca 65-70% AS ke stagnaci příjmů. Není v ní kalkulované pro ně jakékoli meziroční navýšení mezi léty 2008 a 2009. Při kalkulaci bylo počítáno s příjmem z regulačních poplatků. Jejich nevýběr situaci zhorší, dojde tedy k dalšímu poklesu až o zhruba 10% příjmů za zdravotní péči AS. Myšleno opět za stejný objem lékařem provedené práce.

3. nejspíše nelze počítat s tím, že pacienti začnou ihned po 1.4.2009 hojně navštěvovat ambulance z toho důvodu, že poplatky byly zrušeny a že vyšší výkonnost ambulancí vyvolá zvýšení celkového hrubého příjmu a tím kompenzaci zrušených poplatků. Spíše lze předpokládat, že běžná populace toto začne vnímat postupně a jen pomalu začne měnit své chování.

4. AS nemohou kvalitně kompensovat výpadky příjmů účelově zintenzivněním své práce např. zvýšeným počtem kontrolních vyšetření, neboť jejich úhrady jsou limitovány regulačními mantinely z doby, kdy regulační poplatky plně fungovaly.

5. možný nárůst příjmů z větší frekvence počtu pacientů nepovažujeme za kompensaci. Pokud k němu dojde (viz naše poznámka č. 3. výše), půjde o úhradu za navíc vykonanou práci, která bude ve stejné výši, jako když poplatky existovaly. Nebude to v žádném případě kompensace, ale devalvace ceny naší práce.

6. samy zdravotní pojišťovny v jednáních o úhradách na rok 2009 ve svých propočtech s regulačními poplatky kalkulovaly jako s položkou, která bude příjmem zdravotnických zařízení. Během jednání jsme od nich mnohokrát slyšeli, že k tomu, co nabízejí přímo pojišťovny , si musíme připočítat příjem z poplatků. I ve většině vystoupení v mediích udávali zástupci pojišťoven čísla, která s poplatky jako s příjmem (nikoli jako s regulací) počítala.

Jak bychom doporučili věc řešit?

 

Přikláníme se k názoru , že nejjednodušší a nejvíce transparentní vyrovnání by bylo zavedení signálního kódu v ceně 30 bodů v Seznamu výkonů. Tento kód by lékaři bez rozdílu odbornosti přidávali ke klinickým vyšetřením ve všech případech, kde byl regulační poplatek zrušen.Za Radu SAS sepsali MUDr. Zorjan Jojko a MUDr. Marie Duřpektová