Archiv

08.02.2000

PhDr. Vladimír Špidla - odpověď na protestní dopis SSL předsedovi vlády ČR

Vážený pane předsedo, prostřednictvím Úřadu vlády České republiky jsem obdržel Váš dopis ze dne 3. ledna t.r. adresovaný předsedovi vlády České republiky Ing. Miloši Zemanovi, který mě pověřil odpovědí ... VÍCE >
07.02.2000

Co je a čemu se věnuje Sdružení smluvních lékařů České republiky (SSL)

SSL je nezávislá, zájmová, samosprávná a dobrovolná organizace lékařů a vysokoškoláků-nelékařů pracujících ve zdravotnictví, která své individuální členy sdružuje bez ohledu na jejich odbornost v jejich společném i individuálním zájmu VÍCE >
27.01.2000

Zpráva o jednání na MZd konaném 24.1.2000

Dne 24.1. 2000 se na ministerstvu zdravotnictví mezi 16 a 19.hod. uskutečnilo na žádost MUDr.P.Tautermanna, předsedy rady SSL a MUDr.L.Berky,CSc. místopředsedy SSL jednání s nám. min.zdravotnictví MUDr.Čihařem. VÍCE >
21.01.2000

Dohoda o podmínkách úpravy maximálních úhrad za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickými zařízeními specializované ambulantní péče v 1. pololetí 2000

Nezbytnou podmínkou pro úpravu maximální úhrady je, že zdravotnické zařízení bude účelně poskytovat zdravotní péči, včetně indikované preskripce léčiv a PZT. Dále ve sledovaném období nebude doložen případ neetického chování (požadování poplatků, přesun preskripce na jiné subjekty apod.) VÍCE >
12.01.2000

Informace o jednání s 1. místopředsedou vlády PhDr. Vladimírem Špidlou

Jednání vyžádalo předsednictvo Rady z pověření Rady (viz usnesení). Konalo dne 9.1.2000 v prostorách MPSV od 17 do 8.45 hod. Účastníci jednání: 1. místopředseda vlády PhDr. Vladimír Špidla, MUDr. Gavlasová, Mgr. Šilhanová Za SSL: MUDr. Pavel Tautermann předseda SSL MUDr. Marta Holanová, místopředsedkyně SSL MUDr. Lubomír Berka, CSc. výkonný místopředseda SSL. Vícepremiér v úvodu jednání sdělil své stanovisko VÍCE >
12.01.2000

Informace o jednání s představiteli Svazů zdravotních pojišťoven

Jedná se konalo dne 7.1.2000 od 12 do 13.30 hod v Praze. Účastníci: MUDr. Jiří Bek president Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Ing. Vladimír Kothera president Svazu zdravotních pojišťoven. Za SSL: MUDr. Pavel Tautermann předseda SSL. MUDr. Lubomír Berka, CSc. výkonný místopředseda SSL. Předmětem jednání byly možnosti úhrady zdravotní péče v prvním pololetí roku 2000 VÍCE >
12.01.2000

Informace o jednání s 1. náměstkem ministra MUDr. Martinem Holcátem

Jednání se konalo na ministerstvu zdravotnictví 7.1.2000 od 9 do 12.00 hod. Jednání se zúčastnili: Za MZ: MUDr. Martin Holcát, 1. náměstek ministra zdravotnictví. MUDr. Augustin Špírek, ředitel odboru zdravotní péče. MUDr. Vlasta Vrchotová, oddělení primární a ambulantní péče. Za SSL: MUDr. Pavel Tautermann, předseda SSL ZP ČR MUDr. Lubomír Berka, CSc. místopředseda SSL Předmětem jednání... VÍCE >
12.01.2000

Setkání zástupců lékařů v nemocnici na Homolce

Informace o setkání zástupců lékařů, které bylo svoláno MUDr.D.Ráthem na 4.1.2000 do prostor ČLK v nemocnici Na Homolce. Předmětem jednání byla situace po zveřejnění rozhodnutí vlády z 22.12. o výši úhrad zdravotní péče v prvním pololetí r.2000. VÍCE >
12.01.2000

Dopis SSL předsedovi vlády

Vážený pane předsedo vlády, 22. prosince 1999 rozhodla česká vláda již po několikáté o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně specializované ambulantní zdra-votní péče poskytované v ambulantních zdravotnických zařízeních. Historicky poprvé však vláda rozhodovala v situaci, kdy poskytovatelé všech skupin zdravotní péče dospěli se všemi zdravotními pojišťovnami k dohodě VÍCE >
12.01.2000

Jednání s vedením VZP ČR

Dne 3.1.2000 se podle dohodnutého plánu rady Sdružení smluvních lékařů České republiky (dále SSL) a s přihlédnutím k aktuální situaci vyvolané rozhodnutím vlády z 22.12.1999 uskutečnilo na žádost strany SSL jednání s vedením VZP ČR ... VÍCE >
12.01.2000

Informace o stavu sítě ambulantních zdravotnických zařízení

V souvislosti s přípravou zákona o zdravotní péči, kde bude definována dostupnost zdravotní péče, byl OZP přidělen úkol, zmapovat současnou ambulantní síť, aby bylo možno postupně jednat o optimálním nebo minimálním počtu lékařských míst (dále jen LM) na 100 000 obyvatel pro jednotlivé odbornosti ... VÍCE >
12.01.2000

Vyhláška o síti zdrav. zařízení

I. část - Síť ambulantních zdravotnických zařízení, příloha č.1 - Doporučený počet LM pro zajištění ambulantní zdravotní péče (na 100 000 obyvatel), příloha č.2 Faktory, ovlivňující teritoriální nabídku zdravotnických zařízení a lékařských míst ... VÍCE >
19.12.1999

Souhrn usnesení Rady SSL ZP ČR

z 1. schůze volebního období 1999 - 2002 11.12.1999 ... VÍCE >
23.11.1999

Usnesení sjezdu SSL ZP ČR ze dne 20.11.1999

Sjezd schvaluje zprávu o činnosti přednesenou Dr. Vaňkem ... VÍCE >
01.11.1999

SDRUŽENÍ SMLUVNÍCH LÉKAŘŮ

Sdružení smluvních lékařů v České republice patří mezi historická profesní lékařská sdružení, stejně stará a významná jako Lékařská komora v jejím pojetí odrážejícím specifické úkoly ... VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.