Informace o jednání s 1. náměstkem ministra MUDr. Martinem Holcátem

Informace o jednání s 1. náměstkem ministra MUDr. Martinem Holcátem

Jednání se konalo na ministerstvu zdravotnictví 7.1.2000 od 9 do 12.00 hod.

Jednání se zúčastnili:

Za MZ:

  • MUDr. Martin Holcát, 1. náměstek ministra zdravotnictví.
  • MUDr. Augustin Špírek, ředitel odboru zdravotní péče.
  • MUDr. Vlasta Vrchotová, oddělení primární a ambulantní péče.

Za SSL:

  • MUDr. Pavel Tautermann, předseda SSL ZP ČR
  • MUDr. Lubomír Berka, CSc. místopředseda SSL

Předmětem jednání byla informace o postavení SSL a o jeho poslání dle zákona, stanov i představ SSL..

Většina jednání byla věnována prioritám SSL (1. Nutnost vytvořit podmínky právní jistoty pro zdravotnická zařízení vč nestátních. 2. Zásady tvorby sítě zdravotnických zařízení - výběrová řízení. 3. řádné ocenění zdravotnických výkonů 4. proces vyjednávání s pojišťovnami a MZ o cenách a o zásadách regulace. Po 11 hod bylo jednání dokončeno v pracovně ředitele odboru zdravotní péče, který byl po odchodu náměstka ministra pověřen vedením dalšího jednání.

V závěru jednání vyzvali zástupci MZ zástupce SSL ke spolupráci na kriteriích tvorby sítě a předali jim k vyjádření:

  1. Návrh vyhlášky o síti zdravotnických zařízení*
  2. Informaci o stavu sítě ambulantních zdravotnických zařízení*

* viz další strany www.
Po obdržení zápisu z jednání bude zveřejněn. Podrobnější informace na schůzce segmentu 11.1. a na radě SSL 22.1.

L.Berka.