Archiv

12.04.2000

Schůzka zástupců ambulantních specialistů

Dne 5. 4. 2000 se sešli zástupci segmentu ambulantních specialistů a projednali návrh VZP k tvorbě sítě pracovišť ambulantních zařízení VÍCE >
03.04.2000

Připomínky k rámcové smlouvě

Vážený pane ministře, po projednání v Radě SSL ZP ČR sděluji připomínky našeho Sdružení k návrhu vyhlášky, kterou se vydávají rámcové smlouvy podle § 17:2 zákona 48/97 Sb. v platném znění, jmenovitě k příloze č.2.... VÍCE >
03.04.2000

Potvrzení členství v SACH

Jak možná víte, proběhla 18.3.2000 na závěr schůze Chirurgické společnosti J.E.Purkyně v hotelu Pyramida v Praze 6 schůzka ambulantních chirurgů v počtu cca 63. Na této schůzi zazněla výrazná snaha po tom, aby bylo založeno sdružení ambulantních chirurgů nezávislé na SSL ZP. VÍCE >
03.04.2000

Předběžná dohoda o úhradě specializované ambulantní zdravotní péče

poskytované v ambulantních zdravotnických zařízeních ve II.pololetí roku 2000 VÍCE >
24.03.2000

Dopis MUDr. Chlebovského - schůze SACH

Vážení kolegové, Dne 18. 3. 2000 bylo na výroční členské schůzi České chirurgické společnosti J. E. Purkyně ustanoveno Občanské sdružení pod názvem Sdružení privátních ambulantních chirurgů České republiky. VÍCE >
22.03.2000

Zpráva o schůzi ambulantních chirurgů 18.3.2000

Dne 18.3.2000 se konala schůze České chirurgické společnosti J.E.P. na kterou navazovala schůze ambulantních chirurgů, kteří představují asi 1/3 členů.. VÍCE >
17.03.2000

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní specializovanou péči a péči ženských lékařů (odbornost 603, 604) s výjimkou zdravotnických zařízení poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 a 918), ergoterapii a klinickou logopedii VÍCE >
17.03.2000

Předkládací zpráva k návrhu vyhlášky, kterou se vydávají rámcové smlouvy

Dle ustanovení § 17 odst. 2) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví posoudilo výsledek dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a zpracovalo . . . VÍCE >
17.03.2000

Návrh VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví ze dne ......2000 kterou se vydávají rámcové smlouvy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými zájmovými sdruženími ... VÍCE >
17.03.2000

Schůzka s ekonomickým náměstkem MZ

Na pozvání nového ekonomického náměstka ministra zdravotnictví, Ing. Antonína Hlaváčka, CSc. se na Ministerstvu zdravotnictví 15. 3. 2000 konala schůzka ... VÍCE >
11.03.2000

Informace o jednání představitelů SSL s představiteli PL a PLDD dne 8.3.2000

Jednali jsme hlavně o tom, co v současnosti naše sdružení sbližuje a co by se v tom mohlo a mělo zlepšit. Předmětem zvláště obsáhlé, téměř čtyřhodinové výměny názorů byla... VÍCE >
11.03.2000

Informace o jednání, které se dne 6.3.1999 konalo od 16.30 do 20:00 hod na ministerstvu zdravotnictví

Účastníci jednání si vyměnili názory na současný stav výběru pojistného, stav dohodovacího řízení v segmentech ambulantních specialistů, praktických lékařů a komplementu. VÍCE >
28.02.2000

Odpovědi na otázky

které se týkaly posledních Dodatků Smlouvy segmentu ambulantních specialistů s VZP a s tím související "Dohody" Otázky položilo předsednictvo Rady SSL gen. ředitelce VZP ČR ing.J.Musílkové podle formulací ambulantních specialistů z Litvínova, předložené MUDr.J.Frydrychovou 14.2. ... VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.