Potvrzení členství v SACH

Potvrzení členství v SACH.


Sdružení ambulantních chirurgů ČR
Vítězné nám. č. 9, 160 00 Praha 6, t./f. 02/ 3121487

Vážená kolegyně,
Vážený kolego,

Jak možná víte, proběhla 18.3.2000 na závěr schůze Chirurgické společnosti J.E.Purkyně v hotelu Pyramida v Praze 6 schůzka ambulantních chirurgů v počtu cca 63. Na této schůzi zazněla výrazná snaha po tom, aby bylo založeno sdružení ambulantních chirurgů nezávislé na SSL ZP. To se také stalo a vzniklo sdružení s názvem, tuším, Sdružení privátních ambulantních chirurgů ČR. Sdružení ambulantních chirurgů ČR si právní subjektivitu ponechává. Skutečností tedy je, že jsou sdružení dvě. Domnívám se, že cíle obou organizací jsou totožné. Liší se jenom v názoru na to jak těchto cílů má být dosaženo, zda samostatně, razantními metodami nebo v těsné návaznosti na SSL, resp. v jeho rámci ve spolupráci s jinými odbornostmi, tedy tak jak tato dvě občanská sdružení postupovala dosud. Netajím se tím, že se domnívám, resp. že jsem přesvědčen, že druhý způsob je ve svém konečném výsledku efektnější. Je možné, že mnozí z Vás toto moje přesvědčení sdílíte. K tomu aby mohlo Sdružení ambulantních chirurgů ČR ve své původní podobě existovat je však třeba mít jasno o členské základně. Proto Vás prosím o písemné sdělení zda ve svém členství setrváváte. Další osud našeho sdružení závisí na Vašem rozhodnutí.
Využívám této příležitosti a dovoluji si Vás informovat o tom, že 28.3.2000 skončilo dohodovací řízení o úhradách na 2/2 r. 2000. Jednání skončilo dohodou, která je pro nás akceptovatelná a tento výsledek považujeme za úspěch. Plné znění této dohody bude na webové stránce SSLZP : www.ssl.cz. Dále nám byl zaslán materiál VZP, který se týká sítě zdravotnických zařízení. I tento materiál bude pro Vás dostupný na uvedené internetové stránce. Jde o materiál dosti obsáhlý, cca 80 stran textu. Pokud byste si přáli seznámit se s ním in extenso mohu Vám ho poslat, pokud mi dodáte prázdnou disketu. Tvorba sítě úzce souvisí s otázkou výběrových řízení. Tato jednání v nejbližší době začnou. Bylo by velmi užitečné znát Vaše stanoviska, protože situace se okres od okresu liší. Budeme prosazovat aby současná síť zdrav. zařízení zůstala zachována a pokud by mělo dojít k redukci aby se týkala praxí se zlomkovými úvazky se souběhem se zaměstnáním, které pro nás představují nekalou konkurenci. Zástupci SSL Dr. Tautermann a Dr. Berka se 28.3.2000 zúčastnili důležitého obšírného jednání na MZd, o němž bude rovněž zpráva na internetové stránce SSL..

Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem
Dr. Příbaň


t./f. 02/3121487
0602 539918
e-mail : epriban@maincube.net