Schůzka zástupců ambulantních specialistů

Schůzka zástupců ambulantních specialistů.


Dne 5. 4. 2000 se sešli zástupci segmentu ambulantních specialistů a projednali návrh VZP k tvorbě sítě pracovišť ambulantních zařízení.

Společně došli k následujícím závěrům a doporučení:

1) Do ambulantní sítě nezapočítávat ambulance nemocnic. V nemocnicích ponechat pouze žurnální, příjmovou, propouštěcí a vázanou na superspecializovaný komplement. Zřízení jiných ambulancí jen dočasně, kde není zajištěna terenní ambulantní péče.

2) Nezahrnovat resortní zdravotnická zařízení specializované ambulantní péče (ta bude hrazena daným resortem, např. závodní, železniční, vnitro, vojenská, obce).

3) Zohlednit přesun zaměstnanosti a návštěvnosti vycházející z vývoje a ze strategických a územních plánů rozvoje velkých měst a regionů. (Do Prahy denně přijede za prací 1,8 mil. lidí mimo turistů).

4) Nedoporučujeme prodlužovat ani uzavírat smlouvy s nestátním zdravotnickým zařízením jehož úvazek je nižší než 0,8.

V závěru se zástupci ambulantních specialistů shodli, že stávající síť je stabilizována, fungující a nepřevyšující evropský průměr (někde je i pod ním). V tom jsme se shodli s ČLK a nedoporučujeme do stávající sítě razantně zasahovat.

MUDr. Pavel Tautermann
koordinátor skupiny amb. mimonemocniční spec. péče