Zpráva o schůzi ambulantních chirurgů 18.3.2000

Zpráva o schůzi ambulantních chirurgů 18.3.2000.


Dne 18.3.2000 se konala schůze České chirurgické společnosti J.E.P. na kterou navazovala schůze ambulantních chirurgů, kteří představují asi 1/3 členů. Ambulantních chirurgů bylo přítomno cca 63. Z toho jen část členů SACH. Vzhledem k tomu tato schůze nemohla být považována na schůzi SACH.

Vedení schůze se ujal Dr. Knajfl. Prezentoval svůj názor, že SACH ve své dosavadní podobě je nefunkční, že je třeba vytvořit z něj sdružení nezávislé na SSL, které by samostatně obhajovalo zájmy ambulantních chirurgů a samostatně hospodařilo. Odmítá aby byl zastupován SSL na dohodovacích a jiných jednáních. Dr. Příbaň obhajoval názor opačný. Konstatoval, že SACH má podle aktuální databaze 151 členů, referoval přítomným jak o setkání s ministrem zdravotnictví, tak s jeho ekonomickým náměstkem, která chápeme jako velmi významný pokrok v řešení ekonomické situace ambulantních chirurgických praxí. Zdůraznil své přesvědčení, že jedině v rámci SSL mohou chirurgové účinně prosazovat své ekonomické zájmy.

Nicméně je nutno konstatovat, že jen malá část přítomných přes opakované vysvětlení nahlédla, že současná úhrada ve výše 92 % není výsledkem neschopnosti představitelů SSL a SACH, kteří se značným úsilím došli v rámci segmentu k dohodě, ale že jde o mocenské rozhodnutí vlády. Proto se většina přítomných rozhodla založit sdružení nové podle koncepce Dr. Knajfla. Vznikla otázka názvu, který je předmětem registrace na MV, případně přechodu jedné organizace v druhou při zachování registrace.

Tento postup jako protiprávní Dr. Příbaň odmítnul z toho důvodu, že o takovýchto krocích může rozhodnout jen Valné shromáždění členů SACH. Toto sdružení může podle čl.8 odst. 1 zaniknout jen rozhodnutím 3/5 většinou členů. Z toho důvodu bude třeba svolat řádné Valné shromáždění. Existence dvou organizací, které by synergicky hájily zájmy ambulantních chirurgů nemusí být věci na škodu.

Otázkou zůstává, která z koncepcí přinese lepší výsledky. To ukáže čas.


Dr. Příbaň