Informace o jednání, které se dne 6.3.1999 konalo od 16.30 do 20:00 hod na ministerstvu zdravotnictví

Informace o jednání, které se dne 6.3.1999 konalo od 16.30 do 20:00 hod na ministerstvu zdravotnictví.


Účastníci:
Ministerstvo zdravotnictví: Ing. J. Čihař náměstek ministra Ing. Z. Eklová, ředitelka odboru regulace léčiv a zdrav. pojištění

MUDr. Pavel Tautermann, předseda SSL ZP ČR MUDr. Lubomír Berka, CSc. výkonný místopředseda SSL ZP ČR a člen analytické komise. MUDr. Hana Váchalová, členka analytické komise Ing. Aleš Král, člen analytické komise.


Účastníci jednání si vyměnili názory na současný stav výběru pojistného, stav dohodovacího řízení v segmentech ambulantních specialistů, praktických lékařů a komplementu. Předmětem diskuse byl možný další průběh dohodovacího řízení o cenách. Zástupci SSL a analytické komise opakovaně presentovali požadavek, aby v případě nedohody některého segmentu poskytovatelů léčebné péče se zdravotními pojišťovnami byly respektovány dohody v segmentech, kde k nim dojde.

Účastníci jednání diskutovali některé možnosti úspor prostředků ve zdravotnictví . V závěru jednání byla dohodnuta další pracovní schůzka, tentokrát již ke zcela konkrétní problematice nákladů typových ordinací ambulantních specialistů.


Informaci podává Dr.L.Berka.