Informace o jednání s představiteli Svazů zdravotních pojišťoven

Informace o jednání s představiteli Svazů zdravotních pojišťoven

Jedná se konalo dne 7.1.2000 od 12 do 13.30 hod v Praze.

Účastníci:

  • MUDr. Jiří Bek president Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
  • Ing. Vladimír Kothera president Svazu zdravotních pojišťoven.

Za SSL:

  • MUDr. Pavel Tautermann předseda SSL.
  • MUDr. Lubomír Berka, CSc. výkonný místopředseda SSL.

Předmětem jednání byly možnosti úhrady zdravotní péče v prvním pololetí roku 2000 po Usnesení vlády z 22.12.1999.

Stanovisko SSL: výsledky dohod by zásadně měly mít přednost před direktivními rozhodnutími administrativy. Rozhodnutí vlády zcela eliminovalo význam dohodovacího řízení o cenách. Svazy zdravotních pojišťoven stále upřesňují svá stanoviska a sdělí je v pondělí na jednání v Praze v nemocnici Na Homolce v 11. hod.

L.Berka