Dohoda o podmínkách úpravy maximálních úhrad za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickými zařízeními specializované ambulantní péče v 1. pololetí 2000

Dohoda o podmínkách úpravy maximálních úhrad za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickými zařízeními specializované ambulantní péče v 1. pololetí 2000

Nezbytnou podmínkou pro úpravu maximální úhrady je, že zdravotnické zařízení bude účelně poskytovat zdravotní péči, včetně indikované preskripce léčiv a PZT. Dále ve sledovaném období nebude doložen případ neetického chování (požadování poplatků, přesun preskripce na jiné subjekty apod.).

1. Pokud průměrné náklady na 1 ošetřeného pojištěnce za předepsané léky a PZT na poukaz, kromě léků a PZT schválených revizním lékařem, nebudou u zdravotnického zařízení v 1., resp. ve 2. čtvrtletí roku 2000 vyšší než 102 % těchto průměrných nákladů dosažených daným zdravotnickým zařízením v odpovídajícím čtvrtletí roku 1999, pak bude realizováno navýšení úhrady:

1.1 v případě varianty úhrady dle článku 3 bodu a) Věstníku MZ ČR, částka 11/1999:

 
počet pacientů
 
pod 100 %
nad 100 %
počet bodů
pod 100 %
0%
2%
100 - 105 %
0%
2%
nad 105 %
0%
2%

1.2 v případě varianty úhrady dle článku 3 bodu b) Věstníku MZ ČR, částka 11/1999:

 
počet pacientů
 
pod 100 %
100 - 105 %
nad 105 %
počet bodů
pod 100 %
0%
2%
3%
100 - 105 %
1%
8%
9%
nad 105 %
2%
9%
10%

 

2. Pokud průměrné náklady na 1 ošetřeného pojištěnce za předepsané léky a PZT na poukaz, kromě léků a PZT schválených revizním lékařem, budou u zdravotnického zařízení v 1., resp. ve 2. čtvrtletí roku 2000 vyšší než 102 % avšak nepřesáhnou 110 % těchto průměrných nákladů dosažených daným zdravotnickým zařízením v odpovídajícím čtvrtletí roku 1999, pak bude realizováno navýšení úhrady následovně:

2.1 v případě varianty úhrady dle článku 3 bodu a) Věstníku MZ ČR, částka 11/1999:

 
počet pacientů
 
pod 100 %
nad 100 %
počet bodů
pod 100 %
0%
1%
100 - 105 %
0%
1%
nad 105 %
0%
1%

2.2 v případě varianty úhrady dle článku 3 bodu b) Věstníku MZ ČR, částka 11/1999:

 
počet pacientů
 
pod 100 %
100 - 105 %
nad 105 %
počet bodů
pod 100 %
0%
0%
1%
100 - 105 %
0%
5%
6%
nad 105 %
1%
6%
8%

3. Pokud průměrné náklady na 1 ošetřeného pojištěnce za předepsané léky a PZT na poukaz, kromě léků a PZT schválených revizním lékařem, budou u zdravotnického zařízení v 1., resp. ve 2. čtvrtletí roku 2000 vyšší než 110 % těchto průměrných nákladů dosažených daným zdravotnickým zařízením v odpovídajícím čtvrtletí roku 1999, navýšení úhrady realizováno nebude (bez ohledu na volbu varianty úhrady).

4. Úpravy maximálních úhrad pro odbornosti klinická psychologie a klinická logopedie se realizuje dle tabulky uvedené v bodě 1 bez vazby na průměrné náklady a PZT.

Ing. Jiřina Musílková
ředitelka VZP ČR

MUDr. Pavel Tautermann
předseda SSL ZP ČR

 

MUDr. Alexandra Stará
SSG ČR

PhDr. Karel Koblic
asoc. klin. psychologů ČR
MUDr. Martin Vedral
ČLK OS

 

Ing. Aleš Král
viceprezident APRIMEDU