Usnesení sjezdu SSL ZP ČR ze dne 20.11.1999

Usnesení sjezdu SSL ZP ČR ze dne 20.11.1999

 • Sjezd schvaluje zprávu o činnosti přednesenou Dr. Vaňkem
 • Sjezd schvaluje zprávu o hospodaření.
 • Sjezd schvaluje zprávu revizní komise.
 • Sjezd schvaluje změnu Stanov SSL ZP ČR v § 23 odst.1/ Sjezd SSL ZP ČR a v § 24 dle návrhu JUDr. Macha ve smyslu, že sjezd SSL ZP ČR je tvořen všemi jeho členy a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 • Sjezd konstatuje:
  • předsedou SSL ZP ČR byl zvolen MUDr. Tauterman
  • členy rady byli zvoleni - MUDr. Berka, Holanová, Juliš, Horčička, Jojko, Kneifl, Potoček, Nedělka, Hanuš, Vydrová, Chlebovský, Jelínková, Vaněk. / Náhradníky Semrád, Lacinová, Hrbáček/
  • členy revizní komise byli zvoleni - MUDr. Kopecký, Rušavá, Zahrádka, Vlček
  Přílohou usnesení je zápis o volbách.
 • Sjezd ukládá radě:
  • vypracovat návrh nových Stanov a do konce ledna jej zveřejnit,
  • návrh Stanov v březnu projednat na Sněmu předsedů a v květnu předložit na Sjezdu,
  • při sestavování stanov posílit funkci odborných sekcí a upravit placení členských příspěvků.
  • Zlepšit komunikaci s ambulantními specialisty, nečleny SSL. Zlepšit spolupráci s ostatními organizacemi lékařů.

 

V Jihlavě 20.11.1999
zapsal MUDr. Michálek