Setkání zástupců lékařů v nemocnici na Homolce

Setkání zástupců lékařů v nemocnici na Homolce

Informace o setkání zástupců lékařů, které bylo svoláno MUDr.D.Ráthem na 4.1.2000 do prostor ČLK v nemocnici Na Homolce.

Předmětem jednání byla situace po zveřejnění rozhodnutí vlády z 22.12. o výši úhrad zdravotní péče v prvním pololetí r.2000. Jednání byli přítomni členové SSL: Tauterman, Dvořák, Jelínková, Jojko, Knajfl, Knajflová, Lacinová, Nedělka, Berka. Dále: zástupci praktických lékařů, poraktických lékařů pro děti a dorost s další účastníci z řad lékařů a JUDr.Mach, právník ČLK. Dr. Ráth informoval o krocích, které podnikli zástupci ČLK. (Jednání s místopředsedou vlády PhDr.V.Špidlou, tisková konference, dopisy do okresů organizacím ČLK.) JUDr. Mach informoval o právních aspektech rozhodnutí vlády. Účastníci diskuse vyslovili názory na další postup.

V úvodní části diskuse o vhodných protiopatřeních informovali Berka a Tauterman o předchozím jednání se zástupci VZP. Vyslovili názor na nutnost uvážlivého postupu a vyčkání na zveřejnění stanoviska všech pojišťoven - smluvních partnerů, neboť s nimi bylo dosaženo dohody.

Závěr: uskuteční se jednání zástupců jednotlivých segmentů zdravotní péče se zástupci pojišťoven, kde bude dohodnut další postup. Večer v den jednání vystoupí Ráth v pořadu ČT "21". Rozhodli se založit "krizový štáb". Podrobnosti jistě ČLK rozvede v tisku a TV. Berka

PS: Členové předsednictva rady SSL (Berka, Tauterman ev Holanová) předpokládají v nejbližší dny jednání se zástupci VZP a obou sdružení pojišťoven, s nám.min. Dr. Holcátem a dle možnosti i s místopředsedou vlády Dr.Špidlou Jednání budou vedena v duchu původního programu a úkolů uložených radou SSL (viz), budou však zohledňovat i současnou situaci po rozhodnutí vlády.

Berka