PhDr. Vladimír Špidla - odpověď na protestní dopis SSL předsedovi vlády ČR

PhDr. Vladimír Špidla - odpověď na protestní dopis SSL předsedovi vlády ČR


PhDr. VLADIMÍR ŠPIDLA
1.místopředseda vlády,
ministr zdravotnictví
a ministr práce a sociálních věcí

V Praze dne 11. ledna 2000
č.j. KM 671/00

Vážený pane předsedo,

prostřednictvím Úřadu vlády České republiky jsem obdržel Váš dopis ze dne 3. ledna t.r. adresovaný předsedovi vlády České republiky Ing. Miloši Zemanovi, který mě pověřil odpovědí.

Dovolte mi, abych Vám z pozice ministra zdravotnictví sdělil poděkování za podněty a myšlenky, obsažené v dopise a rád bych Vás upozornil, že přesun maximálně možného objemu zdravotní péče z lůžkových do ambulantních zdravotnických zařízení je i strategickým záměrem Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem

Vážený pan MUDr. Pavel Tautermann
předseda Sdružení smluvních lékařů
U Elektry 82
190 00 P r a h a 9


Protestní dopis SSL předsedovi vlády ČR - viz. ZDE