Novinky

13.10.2011

Usnesení sjezdu Sdružení ambulatních specialistů ČR, o.s.

21.10.2011 proběhl v Kongresovém centru hotelu Floret v Průhonicích u Prahy sjezd SAS ČR. Zde je k dispozici jeho usnesení.
VÍCE >
25.09.2011

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

obnovujeme činnost Krizového štábu
VÍCE >
01.09.2011

Jednání o úhradách na rok 2012 v segmentu ambulantních specialistů skončila již 7. rok nedohodnou

O našich příjmech v příštím roce bude tedy opět rozhodovat MZ. V přílohách Vám dáváme k disposizi závěrečný protokol i všechny návrhy, o nichž bylo hlasováno. Jak můžete sami posoudit, všechny zdravotní pojišťovny nám navrhly zcela nepřijatelné podmínky, z nichž nechtěly nijak ustoupit. VZP 95% úhrad roku 2010 s možným dalším krácením dle jejich ZPP, Svaz ZP také úhrady nižší, než jsou v roce 2011 (změna úhradového vzorce, nižší degrese, nižší "malý" počet pojištěnců atd.). Svaz ZP navíc navrhl , aby byla úhrada námi indukovaných komplementárních vyšetření námi také přímo hrazena, jenže bez přiměřeného finančního navýšení našich úhrad od ZP. V současné době pracujeme na podrobné analýze této myšlenky. V krátké době Vám ji dáme k dispozici zde na webu. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.
VÍCE >
29.08.2011

Novela vyhlášky o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnictkých zařízení

Upozorňujeme, že dne 31.8.2011 vchází v platnost vyhláška MZ 234/2011 Sb., která je novelou vyhlášky 221/2010 Sb., o které jsme Vás informovali na našem webu v článku ze dne 26.7.2010 (tam také naleznete potřebné odkazy). Nemění se nic jiného, než to, že zdravotnická zařízení, která zahájila provoz před 1.9.2010, musí této vyhlášce vyhovět nikoli k 1.9.2011, jak bylo stanoveno původně, ale až k 1.1.2013.
VÍCE >
22.06.2011

Rada SAS nedoporučuje ambulantním specialistům účast v projektu MAX

Kolegyně a kolegové, nevydávejte prakticky zadarmo citlivá data o svých pacientech, nedávejte vlastně své konkurenci práva, aby o Vás získala kompletní informace u VZP a to bez záruky skutečného prospěchu pro Vás nebo pro Vaše pacienty s možností je pak komukoli předat bez toho, že byste to Vy sami mohli ovlivnit, nenechávejte se isolovat od svých pacientů. Kompletní rozbor systému i celé doporučení je v příloze
VÍCE >
19.06.2011

Portál ASAC opět funkční

Dovolujeme si poděkovat těm z Vás, kteří nás upozornili na omezenou funkčnost Portálu ASAC. K dnešnímu dni je tento portál opět plně funkční a to včetně dotazníku. Vyzýváme tedy ty z Vás, kteří chtějí tuto certifikaci získat, aby neváhali a příslušný doztazník vyplnili. Více na www.asac.cz
VÍCE >
28.02.2011

Podpora slovenským kolegům

Rada SAS tímto vyjadřuje podporu akci "Ďakujeme, máme toho plné zuby" vyhlášenou Slovenskou lekárskou úniou špecialistov, která by měla u nich vyvrcholit 9.3.2011. V příloze najdete kompletní informaci, kterou jsme převzali z webu SLÚŠ. Nijak nás nepřekvapuje, že se naši slovenští kolegové potýkají vlastně se stejnými problémy, jako máme my, že i u nich jsou práce zdravotníků i režie zdravotnických zařízení významně podhodnocené. Nevýhodou slovenských kolegů proti nám je to, že u nich byla před několika lety zavedena tzv. volná tvorba cen a Seznam výkonů, jak ho známe my, jehož úpravy (myšleno přiměřené navýšení úhrad) považujeme za jediné systémově správné zásahy do cen naší práce, oni již nemají
VÍCE >
21.02.2011

Zápis z jednání Rady SAS 17.2.2011

včetně návrhu na racionální elektronizaci českého zdravotnictví (příloha č.1) a připomínek Rady SAS k současným verzím návrhů zákona o zdravorních službách a specifických zdravotních službách (příloha č. 2).
VÍCE >
21.02.2011

Dopis generálnímu řediteli a správní radě OZP

ve věci úhradových dodatků pro rok 2011
VÍCE >

celkem 573 záznamů na 39 stránkách.