Zápis z jednání Rady SAS 8.11.2012

Rada SAS

8.11.2012 od 17.05  do 19.45 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci, že VZP stále ještě nezačala rozesílat vyúčtování za rok 2011, což je v rozporu i s tvrzením generálního ředitele VZP, MUDr. Horáka, který na našem sjezdu řekl, že v těchto dnech již budeme mít vyúčtování doručené.

 

2.     informaci o úhradách na rok 2013: Náměstek ministra zdravotnictví, ing. Nosek, se na našem sjezdu vyjádřil, že  úhrady ambulantních specialistů  by měly být stejně vysoké, jako letos. Písemný návrh zatím ale k dispozici nemáme.

 

3.     informaci o dalším průběhu Kultivace seznamu výkonů. Podle informací ing. Noska ze sjezdu SASu by změny z této  kultivace měly být do seznamu výkonů promítnuty do roku 2013 jen v odbornostech 001, 002 a 999. Změny v jiných oborech zvažuje MZ zavést nejdříve od roku 2014.

 

4.     informaci o jednání E.A.N.A. Další jednání má být na konci listopadu v Paříži. Jako hlavní téma jednání bude ochrana malých praxí. Vše nasvědčuje tomu, že jde o téma společné pro všechny členské země.

 

5.     informaci o další úpravě metodiky ASAC. Na základě pověření sjezdem Dr. Jojko již zaslal dopis na MZ s opakovanou nabídkou spolupráce na tvorbě vyhlášky o externí kontrole kvality ambulancí. K dnešnímu dni zatím nepřišla odpověď.

 

6.     informaci, že MZ podepsalo další memorandum. Tentokrát s Platformou  pojištěnců. Jeho součástí je slib MZ podporovat rozhodčí soudy ve zdravotnictví. Rada SAS nadále varuje všechny zdravotnická zařízení před podpisem jakékoli rozhodčí doložky či řešením sporů s pacienty či pojišťovnami u rozhodčího soudu.

 

Rada SAS:

 

1.      po prostudování všech dostupných materiálů, které se týkají redukce počtu lůžek v ČR Rada SAS vyjadřuje podivení nad tím, o jak netransparentní proces jde.Nikde nelze najít kvalitní přehled o kritériích, dle nichž zdravotní pojišťovny v této věci postupují, není jasné, zda má dojít k redukci velikosti oddělení či rušení celých oddělení, zda v souvislosti s redukcí počtu lůžek má či nemá dojít ke vzniku nových ambulancí a zda tento jejich vznik proběhne standartní cestou, tj. přes otevřená výběrová řízení, do nichž se budou  moci přihlásit i ostatní poskytovatelé v daném regionu. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka, aby od vedení ministerstva i zdravotních pojišťoven žádal na tyto otázky okamžitou odpověď.

  

2.      pověřuje Dr. Jojka, aby vedení Sdružení praktických lékařů zaslal ještě jednou návrh na způsob řešení kompetencí oborů. Vzhledem k tomu, že zájem pokračovat v jednáních vyjádřil na posledním setkání Koalice soukromých lékařů MUDr. Šmatlák, je naděje, že bychom mohli po několika letech dosáhnout v této věci shody.

 

Příští jednání Rady SAS: 6.12. 2012, 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5.  2013 a předběžně i 14.6.2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko