o rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 27.11.2012 o přeregistracích

Informace ke zrušení  přeregistrace

28.11.2012

     S velkým potěšením jsme registrovali  výsledek jednání  Ústavního soudu o stížnosti podané skupinou senátorů kolem MUDr. Derenerové ze dne 27.11.2012, ve kterém tento zrušil některé části zákona o zdravotních službách – to hlavní pro nás:

1.      Zrušil povinnost přeregistrace zdravotnických zařízení  - zdravotnická zařízení, která mají platnou registraci podle dřívějšího zákona,  sice mohou, ale nemusejí žádat o novou registraci dle zákona nového.

2.      Zrušil registry zdravotnických pracovníků. Tyto budou i nadále vedeny pro nás u ČLK. Nebude povinnost nechávat zpřístupňovat své velmi soukromé údaje na webu MZ.

3.      Ústavní soud se vyjádřil, že pokuty dle zákona o zdravotních službách musí svou výší vždy odpovídat míře závažnosti provinění.

     Rozhodnutí  Ústavního soudu k dnešnímu dni není „na papíře“,  nevyšlo zatím ve Sbírce zákonů,  nenabylo tedy plné účinnosti, přesto lze konstatovat, že ta zdravotnická zařízení, která zatím nestihla o přeregistraci požádat, už žádat nemusejí.

     Zařízením, která  již požádala a přeregistrace jim zatím nebyla vydána , doporučujeme vyčkat, než příslušné usnesení Ústavního soudu vyjde ve Sbírce zákonů.  To bude nejpozději začátkem ledna2013. Pak mohou u svých krajských úřadů či u Magistrátu hl.m. Prahy vzít svou žádost o přeregistraci zpět. V takovém případě mají tyto úřady povinnost jim vrátit zaplacený poplatek 1000,- Kč, pokud jej při podání žádosti zaplatili.

     Kompletní informaci o výsledku jednání Ústavního soudu zveřejníme na webu, jakmile toto vyjde ve Sbírce zákonů.

       Za Radu SAS   MUDr. Zorjan Jojko, předseda

P.S. Touto cestou si dovoluji vyjádřit velké díky MUDr. Dernerové a JUDr. Machovi, kteří se nesporně nejvíce zasloužili o to, že stížnost k Ústavnímu soudu  byla podána a že jí bylo vyhověno způsobem, který je pro soukromá zdravotnická zařízení nejlepší možná.