Výsledek ankety týkající se úhradové vyhlášky

Anketa SAS – leden 2013

Výsledky 28.1.2012

(zaokrouhleno)

Osloveno 1200 respondentů, všichni ambulantní specialisté – jejich odpovědi v procentuálním vyjádření:

 

    

1.      Souhlasíte, že MZ letošním snížením úhrad začíná přímo existenčně ohrožovat přinejmenším  některé obory ambulantních specialistů?

 

Ano  82%                          Ne   10%                     Nevím 7,6%

 

2.      Uvažujete, že byste v případě ohrožení velkou regulační srážkou u malých pojišťoven s nimi vypověděl(a) smlouvu?  (sice by tím klesla  cena za práci, nebylo by ale  nebezpečí vysokých regulací)

 

Ano        36%                               Ne  33,5%                                  Nevím 30%

 

3.      V posledních letech došlo k postupné likvidaci malých pracovišť komplementu. Nahradily je velké řetězce, které se nyní začínají poohlížet i po ambulancích.  Máte obavu, že další na řadě v tomto procesu „kolektivizace“ budou ambulance specialistů?

 

Ano    83%                                     Ne   4,1%                               Nevím 12,9%

 

4.      Jste ochoten (ochotna) vyjádřit nějak otevřeně svůj nesouhlas s úhradovou vyhláškou pro rok 2013?

 

Ano     82%                       Ne     2,35%                       Nevím  15,9%

                            

5.      V případě protestních akcí  byste preferoval(a)  společný postup  SASu a jiných organizací?

Např. ČLK.

Nebo jinou? A pokud ano, kterou?

 

Ano 90% (47% z těchto navrhlo ČLK)

                    Ne  1,8%                                  Nevím 7,6%

 

6.       K současné situaci byste se vyjádřil(a) takto:

 

Jen v jednotkách textů bylo vyjádřeno  smíření se situací. V naprosté většině bližší popis konkrétních problémů, či negativní vyjádření na adresu vlády ČR či MZ.