MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Novinky

13.08.2012

Interní audit kvality, nová povinnost, která nám vyplývá ze zákona o zdravotních službách

V příloze Vám dáváme k dispozici Věstník MZ, který vyšel již 29.6.2012. Od stránky 8 se věnuje tzv. internímu auditu kvality, což je nová povinnost, kterou musíme všichni plnit dle zákona o zdravotních službách. Ambulancí se týkají pravidla zacházení s rizikovými léky, mytí rukou a řešení urgentních situací. Zařízení jednodenní péče mají situaci komplikovanější. V době, kdy byl tento předpis tvořen, jsme se snažili o jeho maximální racionalizaci, což se, jak sami uvidíte, bohužel, nevydařilo zcela. Čtěte v příloze
VÍCE >
12.08.2012

Dopis generálního ředitele ZPMV

týkající se vývoje nákladů na péči v roce 2012
VÍCE >
25.07.2012

Stanovisko MZ ze dne 20.7.2012

které tímto dáváme na vědomí těm z Vás, kteří jste v některém roce neakceptovali návrh „jiné dohody“ od některé ZP (nejvíce případů evidujeme u OZP), přičemž jste se dosud nedomohli toho, aby Vaši práci tato ZP hradila dle úhradové vyhlášky, jak jí ukládá zákon 48/97 Sb. v platném znění. I nadále jednáme s vedením MZ, aby podniklo i další kroky, resp. aby nezůstalo jen u vydání tohoto stanoviska.
VÍCE >
28.05.2012

Omluva za nepřesnost v zápise z jednání Rady SAS 17.52012

Na základě upozornění od vedení OZP se omlouváme, za nepřesnost v zápise z jednání Rady SAS 17.5.2012, která se týkala regulací ze rok 2011. OZP neuplatňuje regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků a indukované péče. Bohužel je ale uplatňuje za ZÚM a ZÚLP.
VÍCE >
21.05.2012

Zápis z jednání Rady SAS ze 17.5.2012 včetně

  • dopisu ministru zdravotnictví z 10.5.2012
  • textu našeho návrhu, s nímž jdeme do prvního kola dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2013,
  • návrhu na racionální elektronizace českého zdravotnictví,
  • Sečské výzvy, kterou podporujeme a k níž jsme se připojili
VÍCE >
10.05.2012

Doplnění informace k DPH ve zdravotnictví, k článku z 11.4.2012

Na základě vašich dotazů doplňujeme článek z 11.4.2012 o infomaci od daňového poradce, ing. Laudáta
VÍCE >
04.05.2012

Povinnost mít přímo na pracovišti alespoň kopii pracovních smluv zaměstnanců

Věnujte, prosíme, pozornost povinnosti, jejíž nedodržení by Vás mohlo přijít až na 250 tisíc Kč
VÍCE >
16.04.2012

Zápis z jednání Rady SAS 12.4.2012 včetně

  • informace o tom, že ZPMV nebude za rok 2011 v segmentu AS nijak regulovat za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu,
  • informace o pravidlech preventivních vyšetření osob pracujících v riziku hluku,
  • stanoviska Koalice soukromých lékařů k materiálu MZ řešícímu vnitřní hodnocení kvality včetně té části návrhu MZ, který se má týkat ambulancí.
VÍCE >
19.03.2012

Zápis z jednání Rady SAS 15.3.2012

včetně upozornění na nepřesné informace v mailu od společnosti WorksPro, který dostala řada našich kolegů a včetně stanoviska Rady SAS k plánu MZ zveřejňovat na svém webu soukromá data zdravotníků
VÍCE >
20.02.2012
10.02.2012

Zápis z jednání Rady SAS 6.12.2012

včetně stanoviska s návrhu úhradové vyhlášky a změnám seznamu výkonů, které mají vejít v platnost od začátku roku 2013. Přílohu č. 3 tvoří odpovědi prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven na naše dodatečné dotazy ze sjezdu SAS 2.11.2012
VÍCE >
31.01.2012

Informace od VZP k hlášení nositelů výkonů dle novely zákona 48/97 Sb. (staženo z webu VZP)

VZP ČR nepředpokládá zasílání seznamu jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pomocí nové verze tiskopisu. Povinnost zdravotnického zařízení sdělovat tento seznam považujeme za naplněnou evidencí řádně uzavřené a pravidelně aktualizované Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, včetně její elektronické formy. Nedojde-li tedy ke změně personálu, není nutno VZP nic oznamovat. Zatím nemáme žádné upřesňující informace od ostatních ZP. Jakmile je dostaneme, ihned Vám je dáme k dispozici. Lhůta hlášení stavu k 31.12.2011 je 29.2.2012. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.
VÍCE >

celkem 567 záznamů na 38 stránkách.