Novinky

31.01.2012

Informace od VZP k hlášení nositelů výkonů dle novely zákona 48/97 Sb. (staženo z webu VZP)

VZP ČR nepředpokládá zasílání seznamu jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pomocí nové verze tiskopisu. Povinnost zdravotnického zařízení sdělovat tento seznam považujeme za naplněnou evidencí řádně uzavřené a pravidelně aktualizované Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, včetně její elektronické formy. Nedojde-li tedy ke změně personálu, není nutno VZP nic oznamovat. Zatím nemáme žádné upřesňující informace od ostatních ZP. Jakmile je dostaneme, ihned Vám je dáme k dispozici. Lhůta hlášení stavu k 31.12.2011 je 29.2.2012. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.
VÍCE >
12.12.2011

Informace o regulaci dle KORKO ve 4. čtvrtletí, resp. 2. pololetí 2011 a dále

Věnujte, prosíme, pozornost informaci o tom, jak hodlají (ne)regulovat zdravotní pojišťovny (zatím jen 111 a 211) dle KORKO v rámci nové legislativní situace vzniklé od 1.12.2011.
VÍCE >
06.12.2011

Výzva Koalice soukromých lékařů

k úhradové vyhlášce na rok 2012
VÍCE >
01.12.2011

Malá"novela zákona 95/2004 Sb., důležité pro získávání potvrzení o specializační způsobilosti

Vážení, Ti z Vás, kteří provozujete svou soukromou praxi v oborech, které dříve bývaly nadstavbové na pediatrii nebo internu na základě atestace z pediatrie či interny a licence ČLK vydané před 17.4.2004, dostáváte na základě novely zákona 95/2004 sb. (konkrétně článku II, odstavce 6. - na 6. straně v příloze) konečně možnost získat pro tento obor od MZ potvrzení o specializační způsobilosti. Zákon je již účinný, takže žádat můžete třeba ihned.
VÍCE >
01.12.2011

Otevřený dopis senátorkám a senátorům Parlamentu ČR

žádost o podání ústavní stížnosti proti "přeregistraci"
VÍCE >
23.11.2011
13.10.2011

Usnesení sjezdu Sdružení ambulatních specialistů ČR, o.s.

21.10.2011 proběhl v Kongresovém centru hotelu Floret v Průhonicích u Prahy sjezd SAS ČR. Zde je k dispozici jeho usnesení.
VÍCE >
25.09.2011

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

obnovujeme činnost Krizového štábu
VÍCE >
01.09.2011

Jednání o úhradách na rok 2012 v segmentu ambulantních specialistů skončila již 7. rok nedohodnou

O našich příjmech v příštím roce bude tedy opět rozhodovat MZ. V přílohách Vám dáváme k disposizi závěrečný protokol i všechny návrhy, o nichž bylo hlasováno. Jak můžete sami posoudit, všechny zdravotní pojišťovny nám navrhly zcela nepřijatelné podmínky, z nichž nechtěly nijak ustoupit. VZP 95% úhrad roku 2010 s možným dalším krácením dle jejich ZPP, Svaz ZP také úhrady nižší, než jsou v roce 2011 (změna úhradového vzorce, nižší degrese, nižší "malý" počet pojištěnců atd.). Svaz ZP navíc navrhl , aby byla úhrada námi indukovaných komplementárních vyšetření námi také přímo hrazena, jenže bez přiměřeného finančního navýšení našich úhrad od ZP. V současné době pracujeme na podrobné analýze této myšlenky. V krátké době Vám ji dáme k dispozici zde na webu. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.
VÍCE >

celkem 553 záznamů na 37 stránkách.