Novinky

16.04.2012

Zápis z jednání Rady SAS 12.4.2012 včetně

  • informace o tom, že ZPMV nebude za rok 2011 v segmentu AS nijak regulovat za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu,
  • informace o pravidlech preventivních vyšetření osob pracujících v riziku hluku,
  • stanoviska Koalice soukromých lékařů k materiálu MZ řešícímu vnitřní hodnocení kvality včetně té části návrhu MZ, který se má týkat ambulancí.
VÍCE >
19.03.2012

Zápis z jednání Rady SAS 15.3.2012

včetně upozornění na nepřesné informace v mailu od společnosti WorksPro, který dostala řada našich kolegů a včetně stanoviska Rady SAS k plánu MZ zveřejňovat na svém webu soukromá data zdravotníků
VÍCE >
20.02.2012
10.02.2012

Zápis z jednání Rady SAS 6.12.2012

včetně stanoviska s návrhu úhradové vyhlášky a změnám seznamu výkonů, které mají vejít v platnost od začátku roku 2013. Přílohu č. 3 tvoří odpovědi prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven na naše dodatečné dotazy ze sjezdu SAS 2.11.2012
VÍCE >
31.01.2012

Informace od VZP k hlášení nositelů výkonů dle novely zákona 48/97 Sb. (staženo z webu VZP)

VZP ČR nepředpokládá zasílání seznamu jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pomocí nové verze tiskopisu. Povinnost zdravotnického zařízení sdělovat tento seznam považujeme za naplněnou evidencí řádně uzavřené a pravidelně aktualizované Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, včetně její elektronické formy. Nedojde-li tedy ke změně personálu, není nutno VZP nic oznamovat. Zatím nemáme žádné upřesňující informace od ostatních ZP. Jakmile je dostaneme, ihned Vám je dáme k dispozici. Lhůta hlášení stavu k 31.12.2011 je 29.2.2012. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko.
VÍCE >
12.12.2011

Informace o regulaci dle KORKO ve 4. čtvrtletí, resp. 2. pololetí 2011 a dále

Věnujte, prosíme, pozornost informaci o tom, jak hodlají (ne)regulovat zdravotní pojišťovny (zatím jen 111 a 211) dle KORKO v rámci nové legislativní situace vzniklé od 1.12.2011.
VÍCE >
06.12.2011

Výzva Koalice soukromých lékařů

k úhradové vyhlášce na rok 2012
VÍCE >
01.12.2011

Malá"novela zákona 95/2004 Sb., důležité pro získávání potvrzení o specializační způsobilosti

Vážení, Ti z Vás, kteří provozujete svou soukromou praxi v oborech, které dříve bývaly nadstavbové na pediatrii nebo internu na základě atestace z pediatrie či interny a licence ČLK vydané před 17.4.2004, dostáváte na základě novely zákona 95/2004 sb. (konkrétně článku II, odstavce 6. - na 6. straně v příloze) konečně možnost získat pro tento obor od MZ potvrzení o specializační způsobilosti. Zákon je již účinný, takže žádat můžete třeba ihned.
VÍCE >
01.12.2011

Otevřený dopis senátorkám a senátorům Parlamentu ČR

žádost o podání ústavní stížnosti proti "přeregistraci"
VÍCE >
23.11.2011

celkem 528 záznamů na 36 stránkách.