Novinky

27.09.2012

Pozvánka na sjezd SASu a Bulletin září 2012

Rada SAS tímto zve členy SASu na sjezd našeho sdružení, který se bude konat 2.11.2012. V příloze máte k dispozici pozvánku i nové vydání našeho bulletin, který mimo jiné informace upřesňuje i program a témata pro diskusi na sjezdu. 
VÍCE >
27.09.2012

Ještě k internímu auditu kvality

Od jednoho z Vás jsme dostali několik schémat mytí rukou. Protože Věstník MZ nám neukládá užít žádnou jeho konkrétní podobu, dáváme Vám je k dispozici, abyste ve svých ambulancí vylepili to schéma, které se Vám bude zdát být nejvíce přiměřené. Z pohledu textu Věstníku MZ jsou použitelná všechna, přičemž Věstník ani nenařizuje žádným způsobem jejich minimální rozměr
VÍCE >
24.09.2012

Situace kolem registrů zavedených zákonem o zdravotních službách

Na základě dotazů některých z Vás jsme poslali na MZ žádost o informaci, v jakém stavu je spuštění registrů, jejichž fungování je uloženo zákonem o zdravotních službách. Odpověď MZ máte k dispozici v příloze. Pro všechny z nás je důležité, že registr zdravotnických pracovníků a poskytvatelů má být spuštěn nejspíše až k 1.1.2014. Toto bude jistě závislé i na rozhodnutí Ústavního soudu o stížnosti i na tyto registry podanou skupinou senátorů pod vedením MUDr. Dernerové. O vývoji stituace Vás budeme průběžně informovat
VÍCE >
10.09.2012

Zápis z jednání Rady SAS 6.9.2012

včetně protestu proti výsledku dohodovacího řízení o hodotě bodu a výši úhrad na rok 2013 u ambulantních gynekologů, návrhů na změny zákona o zdravotních službách a stanoviska k návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti
VÍCE >
03.09.2012

Jak si poradit s interním hodnocením kvality?

V přílohách máte kompletní doporučení, jak s minimálními finančními i časovými výdaji vyhovět tomuto novému zákonnému požadavku. 
VÍCE >
13.08.2012

Interní audit kvality, nová povinnost, která nám vyplývá ze zákona o zdravotních službách

V příloze Vám dáváme k dispozici Věstník MZ, který vyšel již 29.6.2012. Od stránky 8 se věnuje tzv. internímu auditu kvality, což je nová povinnost, kterou musíme všichni plnit dle zákona o zdravotních službách. Ambulancí se týkají pravidla zacházení s rizikovými léky, mytí rukou a řešení urgentních situací. Zařízení jednodenní péče mají situaci komplikovanější. V době, kdy byl tento předpis tvořen, jsme se snažili o jeho maximální racionalizaci, což se, jak sami uvidíte, bohužel, nevydařilo zcela. Čtěte v příloze
VÍCE >
12.08.2012

Dopis generálního ředitele ZPMV

týkající se vývoje nákladů na péči v roce 2012
VÍCE >
25.07.2012

Stanovisko MZ ze dne 20.7.2012

které tímto dáváme na vědomí těm z Vás, kteří jste v některém roce neakceptovali návrh „jiné dohody“ od některé ZP (nejvíce případů evidujeme u OZP), přičemž jste se dosud nedomohli toho, aby Vaši práci tato ZP hradila dle úhradové vyhlášky, jak jí ukládá zákon 48/97 Sb. v platném znění. I nadále jednáme s vedením MZ, aby podniklo i další kroky, resp. aby nezůstalo jen u vydání tohoto stanoviska.
VÍCE >
28.05.2012

Omluva za nepřesnost v zápise z jednání Rady SAS 17.52012

Na základě upozornění od vedení OZP se omlouváme, za nepřesnost v zápise z jednání Rady SAS 17.5.2012, která se týkala regulací ze rok 2011. OZP neuplatňuje regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků a indukované péče. Bohužel je ale uplatňuje za ZÚM a ZÚLP.
VÍCE >
21.05.2012

Zápis z jednání Rady SAS ze 17.5.2012 včetně

  • dopisu ministru zdravotnictví z 10.5.2012
  • textu našeho návrhu, s nímž jdeme do prvního kola dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2013,
  • návrhu na racionální elektronizace českého zdravotnictví,
  • Sečské výzvy, kterou podporujeme a k níž jsme se připojili
VÍCE >
10.05.2012

Doplnění informace k DPH ve zdravotnictví, k článku z 11.4.2012

Na základě vašich dotazů doplňujeme článek z 11.4.2012 o infomaci od daňového poradce, ing. Laudáta
VÍCE >
04.05.2012

Povinnost mít přímo na pracovišti alespoň kopii pracovních smluv zaměstnanců

Věnujte, prosíme, pozornost povinnosti, jejíž nedodržení by Vás mohlo přijít až na 250 tisíc Kč
VÍCE >

celkem 528 záznamů na 36 stránkách.