Novinky

18.11.2013
01.11.2013
22.10.2013

Zápis z jednání s vedením VZP o smlouvách pro AS po roce 2015

V příloze čtěte kompletní text zápisu z jednání 26.9.2015. Vyplývá z něj, že VZP opravdu plánuje pro další období nabídnout i v segmentu AS smlouvy na dobu neurčitou (viz dohoda MUDr. Kubka s ing. Kabátkem z 23.9.2013). Našim cílem v jednáních je dosáhnout rovnosti našeho segmentu se segmentem PL, kde již smlouvy na dobu neurčitou naprostá většina ZZ má. Pokud bude VZP vyžadovat nějaké podmínky pro uzavření tohoto typu smlouvy, pak budeme trvat na tom, aby se nešlo nad rámec obecně platných právních předpisů
VÍCE >
14.10.2013

Zápis z jednání Rady SAS 10.10.2013

včetně připomínek Rady SAS k návrhu novely Seznamu výkonů
VÍCE >
02.10.2013

Zemřel předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

S hlubokým zármutkem Vám tímto oznamujeme, že 27.9.2013 prohrál svůj dlouhý a statečný boj s nemocí náš kolega a přítel, pan doktor Pavel Neugebauer. Poslední rozloučení s ním bude v sobotu 5.10.2013 ve 12.00 hod. ve velké obřadní síní krematoria v Praze-Strašnicích. Svou upřímnou soustrast všem jeho příbuzným i blízkým vyjadřujeme i touto cestou
VÍCE >
01.10.2013

Informace týkající se povinnosti zasílat od roku 2014 hlášení na ÚZIS elektronicky.

Jaká bude přesně situace a jaký přístup plánuje užít ÚZIS, čtěte zejména v příloze č. 2 
VÍCE >
26.09.2013

Pozvánka na sjezd SASu 8.11.2013 s dalším vydáním našeho bulletinu.

Předseda i Rada SAS svolávají tímto sjezd Sdružení ambulantních specialistů. Kompletní pozvánku včetně návratky najdete v přílohách. Zároveň přikládáme další vydání bulletinu. Všechny přílohy dostanou všichni členové SAS i analogovou poštou. I letos musíme na sjezdu probrat řadu klíčových témat (úhrady, smlouvy, pozitivní listy atd.). Přijeďte nám pomoci přesvědčit ředitele ZP i představitele státu o tom, kudy je správná cesta k rozvoji kvalitní zdravotní péče v ČR. 
VÍCE >
18.09.2013

Dopisy VZP upozorňující na přefakturaci (přezálohování) v roce 2013.

V minulých dnech část z nás dostala dopis, který je zde v příloze. Na tomto místě chceme upozornit, že jsme hned 17.9.2013 byli ujištěni generálním ředitelem VZP, ing. Kabátkem, že dopis jen „strojový“, určený všem segmentům (tj. nevystihuje specifika jednotlivých oborů), že nejde o projev upuštění od slibů daných nám na jednání 27.2.2013. Společně s ním tedy doporučujeme všem ZZ oborů, která byla postižena změnou seznamu výkonů od začátku letošního roku (zejména internistům), aby dopis ignorovala a vyčkala realizaci technického řešení dohody z 27.2.2013, na níž pracujeme. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko
VÍCE >
09.09.2013

Zápis z jednání Rady SAS 5.9.2013,

jehož součástmi jsou i naše požadavky na „pozitivní“ seznamy léků (budou poslány všem ZP a na MZ) a na úhrady v roce 2014 (budou poslány všem ZP). Najdete zde také naše stanoviska k požadavku ZPMV týkajícího se kódů 21510 a 21520 (bude posláno ZPMV), problému psychiatrů s předpisem Amisulpridu (bude posláno SÚKLu) a k požadavku zavést povinně e.neschopenky (bude posláno na MZ a MPSV). Zápis obsahuje i doporučení, jak postupovat, pokud Vám ZPMV bude chtít strhnout peníze jen proto, že Váš doklad obsahoval mimo jiné Dg.Z100 nebo Z021
VÍCE >
08.09.2013

Jak si poradit s tabulkou referenčních hodnot pro úhrady za rok 2013 od VZP? Čtěte v příloze.

Pokud jste si u VZP a ZPMV zatím o tyto referenční hodnoty nepožádali, doporučujeme Vám to udělat co nejdříve. Znát je včas považujeme za nezbytnou podmínku toho, abyste mohli byť jen odhadovat včas své letošní tržby
VÍCE >
19.08.2013

DRG – co by o něm měl vědět snad každý z nás, ačkoli nepracujeme v nemocnici?

Jsme si vědomi, že se nás tento klasifikační a už i úhradový systém (alespoň zatím) netýká, nicméně považujeme za vhodné Vám dát vědět, o co jde a také to, že vývoj kolem DRG sledujeme a že na něj máme také svůj vlastní názor
VÍCE >
29.07.2013

Doporučení Rady SAS k povinným hlášením

Rada SAS registrovala, že ÚZIS v minulých dnech distribuoval dopis ing. Noska, náměstka ministra zdravotnictví, v němž jsme byli upozorněni na povinnost, která nám plyne ze zákona o zdravotních službách, t.j. pravidelně odesílat různá hlášení. Rada SAS upozorňuje, že registrovat se k této povinnosti stačí až před koncem letošního roku. Zároveň Rada SAS doporučuje všechna příslušná povinná hlášení odesílat na zákonem určená místa „analogově“, tj. klasickou poštou. Rada SAS.
VÍCE >

celkem 569 záznamů na 38 stránkách.