MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Novinky

07.01.2013
15.10.2012

Zápis z jednání Rady SAS 11.10.2012

včetně doporučení, jak se počítá zákonný úrok z prodlení platby od (V)ZP
VÍCE >
15.10.2012

Zápis z jednání Rady SAS 11.10.2012

včetně doporučení, jak se počítá zákonný úrok z prodlení platby od (V)ZP
VÍCE >
27.09.2012

Pozvánka na sjezd SASu a Bulletin září 2012

Rada SAS tímto zve členy SASu na sjezd našeho sdružení, který se bude konat 2.11.2012. V příloze máte k dispozici pozvánku i nové vydání našeho bulletin, který mimo jiné informace upřesňuje i program a témata pro diskusi na sjezdu. 
VÍCE >
27.09.2012

Ještě k internímu auditu kvality

Od jednoho z Vás jsme dostali několik schémat mytí rukou. Protože Věstník MZ nám neukládá užít žádnou jeho konkrétní podobu, dáváme Vám je k dispozici, abyste ve svých ambulancí vylepili to schéma, které se Vám bude zdát být nejvíce přiměřené. Z pohledu textu Věstníku MZ jsou použitelná všechna, přičemž Věstník ani nenařizuje žádným způsobem jejich minimální rozměr
VÍCE >
24.09.2012

Situace kolem registrů zavedených zákonem o zdravotních službách

Na základě dotazů některých z Vás jsme poslali na MZ žádost o informaci, v jakém stavu je spuštění registrů, jejichž fungování je uloženo zákonem o zdravotních službách. Odpověď MZ máte k dispozici v příloze. Pro všechny z nás je důležité, že registr zdravotnických pracovníků a poskytvatelů má být spuštěn nejspíše až k 1.1.2014. Toto bude jistě závislé i na rozhodnutí Ústavního soudu o stížnosti i na tyto registry podanou skupinou senátorů pod vedením MUDr. Dernerové. O vývoji stituace Vás budeme průběžně informovat
VÍCE >
10.09.2012

Zápis z jednání Rady SAS 6.9.2012

včetně protestu proti výsledku dohodovacího řízení o hodotě bodu a výši úhrad na rok 2013 u ambulantních gynekologů, návrhů na změny zákona o zdravotních službách a stanoviska k návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti
VÍCE >
03.09.2012

Jak si poradit s interním hodnocením kvality?

V přílohách máte kompletní doporučení, jak s minimálními finančními i časovými výdaji vyhovět tomuto novému zákonnému požadavku. 
VÍCE >

celkem 567 záznamů na 38 stránkách.